Fitch obniżył viability rating Getin Noble Banku; „upadłość wydaje się prawdopodobna”

Fitch obniżył viability rating Getin Noble Banku; „upadłość wydaje się prawdopodobna”
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fitch obniżył viability rating Getin Noble Banku do poziomu "CC" z "CCC" - podała agencja. Utrzymano pozostałe ratingi, w tym długoterminowy IDR "CCC" z perspektywą negatywną.

Obniżenie ratingu VR odzwierciedla naruszenie przez Getin minimalnego nieskonsolidowanego współczynnika Tier 1. Wskaźnik szacowany jest obecnie na 5,8 proc. Zdaniem agencji pomimo niewielkich oznak poprawy rentowności jest mało prawdopodobne, aby bank był w stanie trwale uzyskać wskaźnik powyżej 6 proc. w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.

W rezultacie uważamy, że upadłość Getinu wydaje się prawdopodobna.

– napisano.

Czytaj także: Getin Noble Bank: 3,5 mln zł zysku netto w II kw. 2021 roku; wynik powyżej oczekiwań >>>

Potwierdzenie ratingu IDR banku odzwierciedla z kolei pogląd analityków, że ryzyko niewywiązania się Getinu z zobowiązań uprzywilejowanych (senior) pozostaje wysokie, ale jest niższe niż ryzyko upadłości banku.

„Takie spojrzenie jest uzasadnione: 'rozsądnym’ poziomem płynności banku, naszą opinią, że Getin raczej będzie raczej podlegał procedurze uporządkowanej likwidacji (tzw. resolution) oraz niepewnością, czy będzie ona wiązała się ze stratami dla uprzywilejowanych wierzycieli banku” – napisano.

Komunikat banku po decyzji Fitch

Bank w komunikacie po decyzji Fitch zwrócił uwagę, że zdarzenie w postaci naruszenia poziomu współczynnika, które stało się podstawą do decyzji agencji, ma swoje źródło przede wszystkim w czynnikach zewnętrznych, niezależnych od prowadzonej działalności operacyjnej banku tj. w notowanej od dłuższego czasu wyraźnej aprecjacji kursu franka szwajcarskiego oraz niekorzystnymi zmianami wycen rynkowych posiadanych przez Bank skarbowych papierów wartościowych.

„Bank podkreśla, że na bieżąco monitoruje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów. Bank w aktywny sposób podejmuje działania mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i zapewnia, że wdraża wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych” – dodano.

Źródło: PAP BIZNES