W których bankach i SKOK-ach można już składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

W których bankach i SKOK-ach można już składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Część banków już udostępniła klientom możliwość składania wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przez bankowość elektroniczną, a część jeszcze nad tym pracuje i wkrótce ją uruchomi - pisze Sylwia Kowalczyk, która w Związku Banków Polskich koordynuje wdrażanie programu RKO w bankach i w SKOK-ach.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) – to nowe świadczenie  o które można wnioskować od stycznia 2022 roku. Świadczenie przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 36 miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

Już złożono 235 tys. wniosków

Świadczenie nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. We wniosku trzeba wskazać pierwsze dziecko w rodzinie. Pierwszym dzieckiem w rodzinie jest najstarsze dziecko i jego wiek nie ma znaczenia.

Rodzice mogą elastycznie wykorzystać RKO, a wypłata będzie przekazywana na konto bankowe w dowolnie wybrany sposób

•            przez rok w wysokości 1 tys. zł miesięcznie,

•            lub przez dwa lata po 500 zł miesięcznie.

Szacuje się, że z RKO będzie mogło skorzystać około 615 tys. dzieci. Obecnie jest już złożonych ponad 235 tys. wniosków, obejmujących ponad 242 tys. dzieci!

Część banków już udostępniła klientom wnioski o świadczenie przez bankowość elektroniczną, a część jeszcze nad tym pracuje i wkrótce je uruchomi, dając możliwość łatwego, szybkiego i bezpiecznego wnioskowania o przyznanie środków.

Kto może wnioskować o przyznanie świadczenia?

O RKO mogą wnioskować: matka, ojciec (jeżeli opieka zgodnie z orzeczeniem sądu sprawowana jest naprzemiennie – świadczenie może przysługiwać po połowie każdemu z rodziców) oraz osobom, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, i dziecko wspólnie zamieszkuje i jest utrzymywane.

Ważne terminy

Istotne jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie aby skorzystać w pełni z przysługującego świadczenia. Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dzieci, które ukończyły 12 miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca w którym kończy 35 miesiąc życia. Oznacza to, że nie otrzymają go dzieci urodzone w styczniu 2019 i wcześniej, ani dzieci, które 36 miesiąc życia kończą w styczniu 2022 roku.

RKO terminy
Źródło: ZBP

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie można już składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej banków:

 • PKO BP
 • ING Bank Śląski
 • Pekao
 • Bank Millennium
 • mBank

Od 12 stycznia 2022 r. wnioski będzie można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej:

 • Getin Noble Bank

Od 25 stycznia 2022 r. wnioski będzie można składać również w:

 • Credit Agricole Polska
 • Banku Pocztowym

Od 1 lutego 2022 r. wnioski będą dostępne też w bankowości elektronicznej:

 • Alior Banku
 • Santander Bank Polska
 • BNP Paribas
 • Banku Polskiej Spółdzielczości, oraz:
 • SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta

O rodzinny kapitał opiekuńczego można też wnioskować już od początku stycznia 2022r. przez:

 • portal Emp@tia
 • PUE ZUS

Istotne

Jeżeli wniosek nie zostanie prawidłowo wypełniony i nie przyjdzie UPO oznacza to, że nie został on dostarczony do ZUS i trzeba go złożyć ponownie. Może się też zdarzyć, że wniosek z błędami trafi do ZUS i wtedy ZUS w ciągu 14 dni może wezwać do wyjaśnienia nieprawidłowości.

ZUS może również wezwać w przypadku nie złożenia ewentualnie wymaganych dokumentów i wtedy wyznaczy termin 14-30 dni na uzupełnienie braków.

Brak poprawy wniosku bądź uzupełnienia dokumentów w terminie wyznaczonym przez ZUS spowoduje, że ZUS nie rozpatrzy wniosku.

Jeśli ZUS przyzna rodzinny kapitał opiekuńczy nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie prześle na profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który został wskazany we wniosku.

Źródło: aleBank.pl