Getin Noble Bank: 1,07 mld zł straty netto grupy w 2021 roku; do KNF trafił już nowy plan naprawy

Getin Noble Bank: 1,07 mld zł straty netto grupy w 2021 roku; do KNF trafił już nowy plan naprawy
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 18,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 87,9 mln zł - podał bank w raporcie. Strata netto banku w 2021 roku wyniosła 1,07 mld zł. Bank złożył w kwietniu do Komisji Nadzoru Finansowego nowy plan naprawy.

Oczekiwania czterech biur maklerskich, co do wyniku netto za I kwartał, wahały się od 17 mln straty netto do 5 mln zł zysku netto.

Wynik za I kwartał okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 1,9 mln zł.

Razem z wynikami za I kwartał bank opublikował raport roczny za 2021 rok. W ubiegłym roku strata netto grupy Getin Noble Banku wyniosła 1,07 mld zł, podczas gdy rok wcześniej strata była na poziomie 559,4 mln zł.

Rezerwa na ryzyko prawne kredytów CHF w wysokości 882,4 mln zł

Bank podał, że zdecydował o dotworzeniu rezerwy na ryzyko prawne kredytów CHF w wysokości 882,4 mln zł, co obniżyło wyniki za ostatni kwartał 2021 roku.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w ostatnim kwartale 2021 roku strata netto Getinu wyniosła 995,6 mln zł.

Czytaj także: Getin Noble Bank: składka na BFG, wliczona w ciężar kosztów I kw. 2022 roku, wynosi 37,3 mln zł >>>

Z zebranych wcześniej prognoz wynikało, że rynek spodziewał się, że w IV kwartale 2021 roku bank zaraportuje 98 mln zł straty netto, w szerokim przedziale oczekiwań – od 2,5 mln zł straty netto do straty na poziomie 226 mln zł. Rozbieżności w szacunkach wynikały przede wszystkim z różnych oczekiwań dotyczących rezerw na portfel kredytów CHF.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wzrósł do 345,2 mln zł z 217,9 mln zł rok wcześniej i był 9 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 318,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 312,7-330 mln zł).

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji spadł do 13,4 mln zł z 22,1 mln zł i był 43 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 23,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 21 mln zł do 25,3 mln zł).

Odpisy wyniosły 97,4 mln zł, czyli były 20 proc. wyższe od konsensusu odpisów na poziomie 80,6 mln zł.

Podwyżki stóp procentowych zwiększą wynik odsetkowy Getin Noble Banku o 620-740 mln zł w ujęciu rocznym

Getin Noble Bank szacuje, że pozytywny wpływ obserwowanych od zeszłego roku podwyżek stopy referencyjnej wyniesie od 620 mln zł do 740 mln zł w perspektywie 12 miesięcy – podał bank w komunikacie.

„Złożyliśmy w Komisji Nadzoru Finansowego nowy plan naprawy na lata 2022-2027. Zawiera on pakiet kompleksowych działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych banku we wskazanym horyzoncie czasowym. Uwzględnia on również szanse związane z funkcjonowaniem banku w środowisku wysokich stóp procentowych. Szacujemy, że ich pozytywny wpływ na wynik banku może wynieść od 620 do 740 mln zł w ujęciu rocznym” – powiedział cytowany w komunikacie Artur Klimczak prezes banku. 

Zarząd Getin Noble Banku: aktualny poziom rezerw na portfel kredytów CHF adekwatny

Zarząd Getin Noble Banku ocenia, że aktualny poziom rezerw na portfel kredytów CHF jest adekwatny – poinformował w piątek bank.

W opinii zarządu aktualny poziom rezerw jest adekwatny do identyfikowanego w tym portfelu ryzyka.

„Jednocześnie prowadzone są prace nad rozwiązaniem pozwalającym zabezpieczyć ryzyko prawne tego portfela i zasadniczo zmniejszyć negatywny wpływ kosztów rezerw” – podał w piątek bank.

„Utworzenie tak znaczących rezerw na koniec minionego roku to efekt odzwierciedlenia ostatnich negatywnych trendów w zakresie orzecznictwa sądowego dotyczącego kredytów indeksowanych do walut obcych” – powiedział prezes Artur Klimczak.

Całkowita luka kapitałowa Getin Noble Banku wynosi 4,5 mld zł

Całkowita luka kapitałowa Getin Noble Banku wynosi 4,5 mld zł – poinformował w piątek bank.

Przedstawiciele banku podali, że luka kapitałowa w zależności od tego, czy dotyczy to wskaźnika podstawowego czy całkowitego wymogu zawiera się w przedziale 1,4-2,2 mld zł, ale aby osiągnąć współczynnik wypłacalności zgodny z wszystkim wymogami luka ta wynosi 4,5 mld zł.

W 2021 roku strata netto grupy Getin Noble Banku wyniosła 1,07 mld zł, a jego głównym determinantem było dotworzenie rezerwy na ryzyko prawne portfela kredytów indeksowanych do walut obcych w wysokości 882 mln zł.

W związku z istotnym wpływem zdarzeń jednorazowych, w tym zwiększeniem rezerwy na ryzyko prawne portfela CHF oraz spadkiem wyceny posiadanych przez bank papierów skarbowych na koniec I kwartału 2022 roku skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 1,27 proc., a współczynniki CET1/T1 0,51 proc. i był poniżej wymogów regulacyjnych.

Po zmianie sytuacji rynkowej Getin będzie się rozglądał za możliwością dokapitalizowania

Getin Noble Bank ocenia, że wzrost stóp procentowych otwiera bankowi przestrzeń do znaczących zysków, a po zmianie sytuacji na rynku bank będzie się rozglądał za możliwością dokapitalizowania z zewnątrz – poinformował prezes banku Artur Klimczak.

„Wzrost stóp procentowych otwiera nam przestrzeń do tego, by zyski banku były znaczące (…) Jeśli się zmieni sytuacja na rynku, to będziemy się rozglądali za możliwościami dokapitalizowania z zewnątrz” – powiedział Klimczak.

Nowy plan naprawy

Getin Noble Bank złożył w kwietniu do KNF nowy plan naprawy zawierający pakiet działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych banku do 2027 roku – poinformował bank w raporcie.

„W okresie pierwszych 3 miesiący 2022 roku działalność Getin Noble Banku była ukierunkowana była przede wszystkim na przygotowanie Nowego Planu Naprawy zgodnie w wytycznymi UKNF, który zapewni systematyczny organiczny rozwój grupy, powrót na ścieżkę rentowności oraz osiągnięcie przez grupę wymaganych poziomów współczynników kapitałowych” – napisano w raporcie.

„Cele wynikające z Nowego Planu Naprawy są w dużej mierze kontynuacją prowadzonych przez bank działań w ostatnich latach w zakresie optymalizacji działalności, przy czym największy nacisk Bank kładzie na realizację działań wzmacniających pozycję kapitałową banku” – dodano.

Pod koniec grudnia 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego wezwała Getin Noble Bank do przedstawienia w ciągu 4 miesięcy nowego planu naprawy banku i zdecydowała o ustanowieniu w Getinie kuratora, którym został Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Getin zapowiadał, że planuje złożyć nowy plan naprawy, który będzie odzwierciedlał jego obecną sytuację finansową oraz nowy kontekst makroekonomiczny.

Do tej pory Getin Noble Bank realizował zatwierdzony w styczniu 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego grupowy plan naprawy na lata 2020-2024. Jego nadrzędnym celem był powrót na trwałą ścieżkę rentowności oraz odbudowa wskaźników kapitałowych do poziomów regulacyjnych.

W 2021 roku strata netto grupy Getin Noble Banku wyniosła 1,07 mld zł, a jego głównym determinantem było dotworzenie rezerwy na ryzyko prawne portfela kredytów indeksowanych do walut obcych w wysokości 882 mln zł.

W związku z istotnym wpływem zdarzeń jednorazowych, w tym zwiększeniem rezerwy na ryzyko prawne portfela CHF oraz spadkiem wyceny posiadanych przez bank papierów skarbowych na koniec I kwartału 2022 roku skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 1,27 proc., a współczynniki CET1/T1 0,51 proc. i był poniżej wymogów regulacyjnych. 

KNF: kluczowym elementem działań naprawczych Getinu pozostaje poprawa sytuacji kapitałowej

Kluczowym elementem działań naprawczych Getin Noble Banku pozostaje poprawa sytuacji kapitałowej, a ta zależy jednak przede wszystkim od decyzji głównego akcjonariusza w zakresie dokapitalizowania banku – poinformowało biuro prasowe KNF.

Zarząd Getin Noble Bank SA podejmuje zróżnicowane działania naprawcze, a kluczowym ich elementem z perspektywy nadzoru pozostaje poprawa sytuacji kapitałowej.

„Zależy ona jednak przede wszystkim od decyzji głównego akcjonariusza w zakresie dokapitalizowania Banku. Zarząd Banku posiada istotne doświadczenie praktyczne i można założyć, że jest w stanie wykorzystać je w procesie poprawy sytuacji Banku” – poinformowało PAP Biznes biuro prasowe KNF.

Źródło: PAP BIZNES