ElectroMobility Poland

Izera
ESG

Zaangażowanie Skarbu Państwa w Izerę: 250 mln zł na rozwój projektu polskiej marki samochodów elektrycznych

Skarb Państwa podpisał z ElectroMobility Poland (EMP) umowę inwestycyjną, na mocy której państwo obejmie nowe akcje spółki o wartości 250 mln zł, podało EMP. Podpisanie umowy i dokapitalizowanie umożliwia realizację kolejnego etapu rozwoju projektu polskiej marki samochodów elektrycznych Izera. Dotychczasowi udziałowcy spółki pozostają w mniejszościowym akcjonariacie.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1