Bufory kapitałowe

mężczyzna trzymajacy w dłoni wirtualny bank, ikony finansowe
ESG

Deloitte Financial Markets Regulatory Outlook 2024: dla banków ten rok pod znakiem natężonego nadzoru regulacyjnego

W 2024 r. firmy z branży finansowej nadal będą funkcjonowały w środowisku trudnych warunków rynkowych, jakie towarzyszyły im przez ostatnich kilka lat. Mimo spadku inflacji i wyhamowania wzrostu stóp procentowych, oba te czynniki w dalszym ciągu negatywnie wpływają na aktywność gospodarczą. Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte Financial Markets Regulatory Outlook 2024, firmy będą również musiały sprostać nowym wymogom regulacyjnym dotyczących ESG oraz zintensyfikować działania w kierunku zrównoważonych finansów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo Banku Millennium
Z rynku finansowego

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego Banku Millennium

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez Bank Millennium na poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w wysokości 3,35 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Nowy poziom ww. wymogu kapitałowego jest niższy o 1,52 pkt proc. w porównaniu z poziomem ogłoszonym w listopadzie 2019 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Siedziba BOŚ Banku w Warszawie
Z rynku finansowego

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania na poziomie skonsolidowanymm funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,50 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank Pekao S.A. - Logo
Z rynku finansowego

Bank Pekao: KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych

Bank Pekao otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,008 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał ten bufor na poziomie 0,01 pkt proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
Siedziba główna BOŚ Banku
Z rynku finansowego

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,51 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał ten bufor na poziomie 0,54 pkt proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
Getin Noble Bank - Logo
Z rynku finansowego

KNF podwyższyła bufor na ryzyko portfela walutowego Getin Noble Banku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez Getin Noble Bank (GNB) funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 1,36 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank.

CZYTAJ WIĘCEJ
mBank - Logo
Z rynku finansowego

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego mBanku

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła utrzymywanie przez mBank w ujęciu jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 3,24 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas mBank utrzymywał ten bufor na poziomie 3,62 pkt proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
PKO Bank Polski - Logo
Z rynku finansowego

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego PKO BP

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie jednostkowym w wysokości 0,27 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 0,40 pkt proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankomat PKO BP
Z rynku finansowego

KNF obniżyła bufory na ryzyko kredytów walutowych PKO BP i BOŚ Banku

Zarząd PKO Banku Polskiego otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie jednostkowym w wysokości 0,47 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał bufor na poziomie 0,66 pkt proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1