banki zrzeszające

Warszawski Instytut Bankowości - Logo
Bankowość spółdzielcza

Czy banki spółdzielcze stać na dwa systemy ochrony instytucjonalnej, dwa banki zrzeszające i kilka związków rewizyjnych?

Poprawa efektywności funkcjonowania polskich banków spółdzielczych to zadanie przede wszystkim dla członków zarządów i rad nadzorczych tych podmiotów. Niezależnie od możliwego wsparcia ze strony zrzeszeń i systemów ochrony instytucjonalnej czy przyjaznego podejścia regulatora, to od decyzji władz poszczególnych instytucji zależeć będzie ich rentowność, jakość portfeli kredytowych, czy też satysfakcja klientów – podkreślali uczestnicy webinarium Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Bankowość spółdzielcza | Komentarze ekspertów

Czy bez konsolidacji bankom spółdzielczym grozi spirala upadłości?

Przeglądając w ostatnim czasie doniesienia prasowe, coraz częściej spotykamy artykuły na temat pogarszającej się sytuacji finansowej banków. Ma to bezpośredni związek z zaistniałą sytuacją kryzysową wywołaną przez pandemię koronawirusa, która dotyka ludność całego świata. Państwo polskie chcąc przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii, wprowadziło szereg działań osłonowych dla pracowników i przedsiębiorców. Były też działania o charakterze systemowym, jak obniżka stóp procentowych czy uwolnienie części kapitału, poprzez zniesienie bufora systemowego określającego wymóg kapitałowy dla banków ‒ pisze w komentarzu dla aleBank.pl Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dr n. ekon. Michał Król, Prezes Zarządu, Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie.
Bankowość spółdzielcza | Komentarze ekspertów

Co-vid(mo) zmian

Zacznijmy dość odważną, a w pewnym sensie niewygodną, dla niektórych, tezą. Tradycyjny model biznesowy banków nie istnieje. Ostatnimi czasy, dowodzi tego nie tylko wpływająca na sektor pandemia, ale również, choć nieco wcześniej, pojawienie się niebankowych konkurentów, czy też rosnące wymogi regulacyjne. Zasadnicze znaczenie w tym aspekcie ma także zmieniająca się polityka pieniężna, fluktuująca w kierunku zerowych stóp procentowych ‒ pisze dr Michał Król, Prezes Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Bankowość | Wydarzenia

Forum Liderów Banków Spółdzielczych – debata

W jaki sposób powinien przebiegać proces zarówno dostosowań do regulacji jak również prac nad modelem biznesowym w bankach zrzeszających i ich członkach? Jak powinny się kształtować i jak powinny być zorganizowane świadczone usługi przez banki zrzeszające dla wsparcia efektywności banków spółdzielczych – ale także jak mają być realizowane działania biznesowe poszczególnych członków, tak by utrzymać wysoki poziom ich elastyczności – a jednocześnie by ten atut w pełni został wykorzystany? Te właśnie kwestię zdominowały debatę, toczącą się podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1