Anna Markowska

WIB, 19.03.2021
Firma | Wydarzenia

Jak uzdrowić sanację i restrukturyzację polskich firm w czasie pandemii?

Problematyka sanacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w kryzysie nabiera szczególnego znaczenia w obliczu kryzysu pandemicznego. Czy obowiązujące przepisy umożliwiają podejmowanie skutecznych działań naprawczych wobec niewypłacalnych firm, i w jakim stopniu uwzględniają one prawa wierzycieli? Do kwestii tych odnieśli się bankowcy podczas kolejnego już webinarium, zorganizowanego w ramach Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1