Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej: rozdanie dyplomów już w styczniu 2020 r.

Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej: rozdanie dyplomów już w styczniu 2020 r.
Paweł Bursig, Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Fot. PBS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przedstawiciele menedżerów banków spółdzielczych, zrzeszających i spółdzielczych systemów ochrony-uczestnicy pilotażowego projektu Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej mogą korzystać z internetowego forum: www.forum.alebank.pl, aby wymieniać opinie i prowadzić dialog z prelegentami.
#PawełBursig: W pierwszej kolejności z takiej formy szkolenia powinni skorzystać członkowie zarządów, a dopiero później kadra kierownicza #SSPSBS #ZBP #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza

Szkoła to pilotażowy projekt ZBP, realizujący postanowienia Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, ze stycznia 2019 roku.

Pierwsza sesja odbyła się 5 – 6 grudnia 2019 r.  Druga, kończąca obecną edycję odbędzie się w dniach 16 −17 stycznia 2020 r.

Uczestnikiem pierwszej sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej był Paweł Bursig, Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego, którego portal aleBank.pl poprosił o komentarz:

− Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej to bardzo dobra inicjatywa skierowana do kadry zarządzającej banków spółdzielczych.

Jednak myślę, że w pierwszej kolejności z takiej formy szkolenia powinni skorzystać członkowie zarządów, a dopiero później kadra kierownicza.

Natomiast nawiązując do tematów oraz wątków poruszanych na spotkaniu – to na mówienie o konsolidacji sektora już jest za późno – obecnie jest czas na konkretnie działanie – za pośrednictwem regulatora oraz systemów ochrony instytucjonalnej. Mam nadzieję że styczniowe spotkanie wskaże najpilniejsze kierunki zmian w sektorze – podkreślił Paweł Bursig, Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego.

126 lat Poznańskiego Banku Spółdzielczego

Warto przypomnieć, że Poznański Bank Spółdzielczy działa na rynku usług finansowych od 1894 roku, o czym z dumą piszą bankowcy na stronie internetowej Banku. Jest jednym z najstarszych banków spółdzielczych istniejących w Wielkopolsce i jednym z największych banków spółdzielczych w kraju, co świadczy o jego stabilności na rynku usług bankowych.

Bank działa w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej i należy do Związku Banków Polskich. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu i Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie.

PBS posiada 13 placówek operacyjnych. Zasięgiem swojego działania obejmuje miasta Poznań i Luboń oraz gminy położone wokół Poznania: Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las i Tarnowo Podgórne. Od początku 2001 roku PBS działa również na terenie miasta Leszna i Rydzyny oraz gmin: Krzemieniewo, Lipno i Święciechowa.

PBS − bank uniwersalny i związany z regionem

Jako Bank uniwersalny swoją ofertę kieruje do średnich i małych firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, zakładów rzemieślniczych, sektora rolnego, gospodarstw domowych i jednostek budżetu terenowego. Strategicznym celem dla Banku jest realizowanie misji, która brzmi:

    Misją Poznańskiego Banku Spółdzielczego, banku środowisk lokalnych, jest dostarczanie naszym członkom, Klientom niezbędnych usług finansowych, na jak najlepszym poziomie i po konkurencyjnych cenach, w celu osiągania przez nich sukcesów gospodarczych i osobistych. Swoją działalnością wspieramy także wszelkie inicjatywy lokalnych samorządów, fundacji i stowarzyszeń mające wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy naszego regionu.

Bank dąży do coraz lepszego zaspokajania potrzeb Klientów, opracowując przyjazne procedury i ciągle podnosząc jakość oraz rozszerzając zakres oferty bankowej. Proponuje też nowoczesne usługi elektroniczne i telekomunikacyjne, pozwalające na sprawną i bezpieczną obsługę rozliczeń. Należą do nich między innymi bankowość elektroniczna, rozliczenia elektroniczne, międzynarodowe karty płatnicze VISA, MasterCard, Maestro oraz sieć bankomatów.

Źródło: aleBank.pl, PBS