Strategia GPW na lata 2023-2027 zakłada 215 mln zł średniorocznego zysku EBITDA

Strategia GPW na lata 2023-2027 zakłada 215 mln zł średniorocznego zysku EBITDA
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strategia rozwoju grupy kapitałowej GPW na lata 2023-2027 zakłada m.in. średnioroczne przychody w wysokości 498 mln zł oraz średnioroczną EBITDA w wysokości 215 mln zł, podała Spółka.

„Grupa kapitałowa GPW w perspektywie lat 2023-2027 planuje osiągnąć średnioroczne przychody w wysokości 498 mln zł oraz średnioroczną EBITDA w wysokości 215 mln zł.

Wzrost przychodów w 2027 r. vs. 2023 r. wyniesie 157 mln zł, z tego 101 mln zł przypada na nowe inicjatywy strategiczne.

W okresie objętym strategią nastąpi wzrost marży EBITDA do 50%” – czytamy w komunikacie.

GPW może przeznaczać ponad 60-80% zysku na dywidendy przy braku akwizycji w 2023-2027

„W trakcie obowiązywania Strategii na lata 2023-2027, intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie 60-80% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy.

Strategia zakłada utrzymanie potencjału akwizycyjnego GK GPW. W przypadku braku realizacji akwizycji zarząd może rekomendować walnemu zgromadzeniu wskaźnik wypłaty dywidendy wyższy niż 60-80%” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: GPW Benchmark wprowadziła zmiany do Regulaminu Rodziny Indeksów Giełdowych

Trzy filary wzrostu grupy kapitałowej GPW

Strategia zakłada, że w perspektywie lat 2023-2027 średniorocznie ok. 35% przychodów GK GPW będą stanowić tzw. przychody powtarzalne, czyli przychody niezależne od wartości obrotów instrumentami finansowymi, w tym m.in. usługi sprzedaży danych oraz regularne opłaty od emitentów.

Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego spółki i zwiększy przewidywalność jej wyników.

„Strategia na lata 2023-2027 skupia się na trzech filarach wzrostu grupy kapitałowej GPW:

– obrót

– dane i technologia

– nowe modele biznesowe” – czytamy dalej.

Czytaj także: GPW: 26,6 mln zł zysku netto, 34,9 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2023 r.

Transformacja modelu operacyjnego

Strategia zakłada realizację szeregu inicjatyw optymalizacyjnych zorientowanych na poprawę efektywności operacyjnej.

W latach 2023-2027 Grupa GPW będzie kontynuować transformację modelu operacyjnego, aby stopniowo zwiększać efektywność kosztową.

Szczegółowy opis inicjatyw strategicznych na lata 2023-2027 zostanie przedstawiony w prezentacji, którą spółka zaprezentuje 25 maja 2023 r. podczas konferencji inwestorskiej, zapowiedziano także.

Czytaj także: Podsumowanie Roku Giełdowego 2022 – nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego

***

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych.

Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe.

Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews