Spółdzielcy o zarządzaniu ryzykiem

Spółdzielcy o zarządzaniu ryzykiem
Źródło: SGB-Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W czwartek, 21 listopada 2019 r. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się XII Konferencja Ryzyka: "Zarządzanie ryzykiem w Bankach Spółdzielczych z uwzględnieniem wymogów regulacyjnych."

#MaciejMałek: Uczestnicy uzyskają informacje nt. płatności transgranicznych w UE i obowiązków informacyjnych spoczywających na bankach spółdzielczych #KonferencjaRyzyka #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza #SGBBank #KNF #ZBP #KZBS @uknf

Organizator SGB Bank SA zaprosił do udziału przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Uczestnicy zrekrutowani spośród banków zrzeszonych w SGB wysłuchają informacji na temat sytuacji sektora w świetle przeglądu zmian regulacyjnych, przygotowanej przez wiceprezes Zarządu SGB SA – Leokadię Danutę Tołwińską, wykładu dedykowanego ryzyku w Systemie Ochrony SGB, który wygłosi Michał Ołdakowski – Prezes Zarządu IPS-SGB, a także refleksji na temat Efektywnego zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym autorstwa dr. Jacka Furgi – Prezesa Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Centrum AMRON, Przewodniczącego Komitetu Finansowania Nieruchomości ZBP.

Przewidziano liczne prezentacje, z których na plan pierwszy wybijają się: „Nadchodzące zmiany CRR/CRD” – przedstawi je Karol Wolniakowski, Dyrektor Obszaru Zarządzania Ryzykiem SGB SA, oraz prezentacja „Rozwiązania wspierające monitoring i odzyskiwanie należności”.

Przedstawione będą także Wytyczne EBA dotyczące zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi. Agenda merytoryczna spotkania zawiera m.in. „Alternatywne dane ERIF BIG S.A. jako instrument oceny ryzyka kredytowego”.

Spotkania i warsztaty poświęcone będą również takim kwestiom jak:

„Wiarygodność i bezpieczeństwo danych o rynku nieruchomości”,

„Refleksjom po zakończeniu cyklu audytów u wszystkich uczestników Systemu Ochrony SGB”, czy

„Ubezpieczeniom na życie kredytobiorców jako skutecznemu zabezpieczeniu kredytów”.

Uczestnicy konferencji wysłuchają ponadto informacji w zakresie płatności transgranicznych w Unii Europejskiej i obowiązków informacyjnych spoczywających na bankach spółdzielczych.

Źródło: aleBank.pl