Sejm odrzucił w piątek, 19 czerwca większość poprawek Senatu, dodatek solidarnościowy nie będzie wyższy o 100 zł

Sejm odrzucił w piątek, 19 czerwca większość poprawek Senatu, dodatek solidarnościowy nie będzie wyższy o 100 zł
Fot. stock.adobe.com / 251332629
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm odrzucił w piątek (19.06.2020 r.) większość poprawek Senatu do ustawy o dodatku solidarnościowym, m.in. zmiany podwyższające to świadczenie i zasiłek dla bezrobotnych do 1500 zł. Posłowie zgodzili się natomiast na część poprawek doprecyzowujących.

#DodatekSolidarnościowy nie zostanie wypłacony osobom pracującym na umowach-zleceniach lub na własny rachunek, które mogą skorzystać ze świadczenia postojowego #Lockdown #Koronawirus @KancelariaSejmu

Sejm w piątek głosował nad dziewięcioma poprawkami Senatu do ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Projekt tej ustawy skierował do Sejmu prezydent Andrzej Duda.

Posłowie nie zgodzili się na poprawki, jakie do ustawy zgłosił marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Zmiany te przewidywały podniesienie dodatku solidarnościowego o 100 zł, a więc do 1500 zł. Marszałek proponował, by do tej samej kwoty wzrósł także zasiłek dla bezrobotnych.

Sejm przyjął natomiast poprawki doprecyzowujące, m.in. że cudzoziemiec pobierający zasiłek dla bezrobotnych będzie otrzymywał dodatek solidarnościowy w wysokości różnicy między tym dodatkiem a zasiłkiem.

Dodatek solidarnościowy od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Ustawa przewiduje, że dodatek solidarnościowy będzie świadczeniem przyznawanym od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. w wysokości 1400 zł miesięcznie. Dodatek ma przysługiwać osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Czytaj także: Tarcza 4.0. po poprawkach wychodzi z Senatu, część wątpliwości dotyczy zmian w Kodeksie Karnym

Warunkiem uzyskania praw do dodatku będzie posiadanie okresu podlegania w 2020 roku ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.

Świadczenie będzie nieopodatkowane, a składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe i zdrowotne) nie pomniejszają wysokości świadczenia; opłaca je budżet państwa. Z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Kto nie dostanie dodatku?

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek w systemie teleinformatycznym. Wniosek ma mieć formę dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w ZUS.

Dodatek nie zostanie wypłacony osobom pracującym na umowach-zleceniach lub na własny rachunek, które mogą skorzystać ze świadczenia postojowego.

Czytaj także: ZUS: 3,2 mld zł w ramach świadczenia postojowego wypłacono od 1 kwietnia 2020 r.

Okres pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (to znaczy, że nie będzie skracał okresu pobierania zasiłku bądź stypendium, ale wlicza się do niektórych uprawnień pracowniczych).

Od września wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Ustawa zakłada także podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku, a później ‒ 942,30 zł.

Zasiłek ma wzrosnąć od 1 września 2020 r. Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.

Czytaj także: Koronawirus: 3 proc. Polaków zwolnionych wskutek epidemii, 20 proc. ma zmniejszony czas pracy

Źródło: PAP BIZNES