Santander Consumer Bank o korzystaniu Polaków z produktów oszczędnościowych

Santander Consumer Bank o korzystaniu Polaków z produktów oszczędnościowych
Fot. stock.adobe.com / Fotoforce
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Już 52 proc. Polaków w ciągu ostatniego roku postanowiło kontrolować swoje wydatki bardziej niż w ubiegłych latach – wynika z najnowszego raportu Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: oszczędny jak Polak”.

Rośnie świadomość Polaków, że skuteczne pomnażanie finansów wiąże się z wykorzystaniem produktów oszczędnościowych. W najnowszym badaniu Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: oszczędny jak Polak” – 53 proc. respondentów stwierdziło, że w przeszłości korzystało z któregoś z nich.

Najczęściej byli to respondenci z najwyższymi dochodami – od 7 tys. zł netto wzwyż (65 proc.), po studiach (63 proc.), a także mieszkający w dużych miastach powyżej 250 tys. osób (60 proc.).

Z kolei wśród 47 proc.  ankietowanych, którzy nie korzystali w przeszłości z produktów oszczędnościowych znalazło się najwięcej  Polaków z wykształceniem podstawowym (61 proc.) oraz o zarobkach między 2001 a 2999 zł netto (60 proc).

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Psychologia Pieniądza | O pieniądzach nie należy myśleć, tylko nimi zarządzać

Oszczędzanie – konta oszczędnościowe, lokaty i obligacje

Polacy, którzy w przeszłości korzystali z produktów oszczędnościowych najczęściej stawiali na konta oszczędnościowe (64 proc.) oraz lokaty (56 proc.). Na kolejnym miejscu znalazły się obligacje skarbowe (17 proc.).

Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się rachunki IKE i IKZE (6 proc.) przeznaczone przede wszystkim do oszczędzania na emeryturę.

– Na szczęście odkładanie „do skarpety” to już przeszłość w większości polskich domów. Jest to pozytywna zmiana – ten sposób nie był ani bezpieczny, ani korzystny dla oszczędzających.

Zmiana perspektywy jest widoczna w wynikach naszego badania. Już niemal dwie trzecie respondentów, którzy korzystali w przeszłości z produktów oszczędnościowych miało konto oszczędnościowe, a ponad połowa ankietowanych  z tej grupy lokatę.

Przewidujemy, że świadomość Polaków w tym zakresie będzie systematycznie rosła, a wykorzystywane produkty zdywersyfikują się – komentuje Magdalena Drążkowska, menedżerka ds. Depozytów Detalicznych z Santander Consumer Banku.

Czytaj także: BIG InfoMonitor: oszczędzanie priorytetem Polaków na 2024 rok

Zaciskanie pasa i szukanie okazji cenowych

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Banku pokazują, że Polacy zaczęli odczuwać większą potrzebę pilnowania swojego budżetu.

Już 52 proc. respondentów odpowiedziało, że w ciągu ostatniego roku postanowiło kontrolować wydatki bardziej niż w ubiegłych latach. Po przeciwnej stronie znalazło się 42 proc. Polaków, którzy nie obserwowali tego, na co wydają pieniądze bardziej niż wcześniej.

Tych, którzy stwierdzili, że zwiększyli kontrolę swoich wydatków w ciągu ostatniego roku zapytano, czy w związku z tym częściej korzystali z okazji cenowych. Niemal trzy czwarte ankietowanych (71 proc.) odpowiedziało twierdząco. Zwłaszcza najmłodsi respondenci w wieku 18-29 lat regularnie poszukiwali wyprzedaży i wykorzystywali benefity wynikające z programów lojalnościowych – takie działania podjęło aż 82 proc. z nich.

Co więcej, panie robiły to częściej niż panowie, odsetek w tych grupach wyniósł odpowiednio 76 proc. oraz 64 proc.     

Czytaj także: Jest rządowy projekt dokumentu„Krajowa Strategia Edukacji Finansowej. Polityka na rzecz rozwijania kompetencji finansowych”

***

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 10-20 stycznia 2024 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.

Źródło: Santander Consumer Bank / SCB