Samochody hybrydowe „z wtyczką” zwolnione z akcyzy do 2029 roku: prezydent podpisał ustawę

Samochody hybrydowe „z wtyczką” zwolnione z akcyzy do 2029 roku: prezydent podpisał ustawę
Fot. stock.adobe.com/Serhii
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent podpisał nowelizacje ustawy o podatku akcyzowym, która wydłuża m.in. zwolnienie od akcyzy dla samochodów hybrydowych zasilanych energią pochodzącą z zewnątrz do roku 2029 r. oraz wyłącza do 30 czerwca 2023 r. z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, gazów przeznaczonych do napędów silników.

„Do najważniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy należy zaliczyć: […] wydłużenie, do dnia 31 grudnia 2029 r., zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2 tys. cm3, przedłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. wyłączenia od opodatkowania sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych” – czytamy w komunikacie.

Modyfikacja definicji legalnej płynu do papierosów elektronicznych

Nowelizacja wprowadza ponadto modyfikację definicji legalnej płynu do papierosów elektronicznych; wyłącza z obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, składania deklaracji podatkowych oraz prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej – w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych JST, z uwzględnieniem zasady ustalania łącznej mocy generatorów do 1 MW odrębnie dla każdej z tych jednostek organizacyjnych;

Doprecyzowano przepisy zwalniające drobnych producentów wina i napojów fermentowanych z obowiązku produkcji tych wyrobów w składzie podatkowym, wskazano że podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w tym składzie magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, nie tylko wyprodukowane przez inny podmiot, ale również wyprodukowane przez ten podmiot w innym składzie podatkowym bez dodatkowego zezwolenia.

Nowelizacja przedłuża do 31 grudnia 2023 r. okres obowiązywania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym, przedłuża do 30 czerwca 2025 r. okres, w którym szef KAS może ograniczyć liczbę podmiotów, z którymi zostanie zawarta umowa o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia sprawnego i terminowego wykonywania zadań KAS. 

Pozostałe zmiany wprowadzone przez ustawę

Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące:

– opłaty głównej, której podlega zawarcie porozumienia inwestycyjnego oraz terminu zapłaty podatku;

– zasad dokonywania zwrotów VAT w terminie 15-dniowym;

– przesunięcia do 1 stycznia 2024 r. daty stosowania przepisów statuujących zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład obiektu infrastruktury usługowej w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym;

– rozszerzenia katalogu sytuacji, w której nie obowiązuje tajemnica bankowa;

– opłaty paliwowej; – obowiązku przekazywania organom KAS przez agentów rozliczeniowych informacji o transakcjach płatniczych akceptanta wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego; 

– upoważnieniu ministra finansów do przekazania w 2022 r. Funduszowi Reprywatyzacji skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na nabywanie lub obejmowanie przez Skarb Państwa, w latach 2021 i 2022, akcji w spółkach, w tym na przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem przepisów, które wejdą w innych terminach.

Źródło: ISBnews