Rząd zamierza przyjąć projekt ustawy o dopłatach do kredytów mieszkaniowych w I. kwartale tego roku

Rząd zamierza przyjąć projekt ustawy o dopłatach do kredytów mieszkaniowych w I. kwartale tego roku
Fot. stock.adobe.com / Rochu_2008
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Projekt ustawy wprowadzający dopłaty do kredytów mieszkaniowych został wpisany do wykazu prac rządu - podano na stronach internetowych Kancelarii Premiera i resortu rozwoju.

„Celem proponowanych rozwiązań jest poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych nieposiadających mieszkania poprzez wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe, związane z pozyskaniem pierwszego własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zaspokajającego potrzebę mieszkaniową oszczędzającego” – napisano.

Kredyt do 500 tys. zł tylko na pierwsze mieszkanie

Według projektu kredyt z dopłatą będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Kredyt będzie mógł zostać udzielony do wysokości maksymalnie 500 tys. zł, a w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – do 600 tys. zł.

Dopłaty do rat przez 10 lat

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego stanowić będzie różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc.

Dopłata do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego będzie przysługiwać przez 10 lat. Nabywca pierwszego mieszkania będzie miał przy tym dowolność, jeśli chodzi o jego standard i położenie – przy kupnie nie będzie obowiązywał limit ceny 1 mkw.

Mieszkania z rynku pierwotnego i wtórnego

Kredyt będzie dotyczył mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Marża i prowizja banku nie będzie mogła być wyższa od marży i prowizji innych jego kredytów hipotecznych.

Z kredytu będzie można skorzystać do 2027 r. (z możliwością przedłużenia).

Czytaj także: Prezes Centrum AMRON przed Kongresem Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

Specjalne konto oszczędnościowe z coroczną premią, bez podatku Belki

Drugie rozwiązanie to specjalne konto oszczędnościowe. Będzie je mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) albo osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci (mieszkanie nie może być większe niż 50 mkw. w przypadku 2 dzieci, 75 mkw. w przypadku 3 dzieci, 90 mkw. w przypadku 4 dzieci, bez ograniczeń w przypadku 5 lub większej liczby dzieci).

Oszczędzającemu będzie co roku naliczana premia równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego.

Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z podatku Belki.

Premia mieszkaniowa i zwolnienie z podatku będą przysługiwać wyłącznie w przypadku wypłaty odłożonych środków na zakup co do zasady pierwszego mieszkania (w tym zakup lub budowę domu jednorodzinnego, sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu), a także na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej albo partycypację w SIM albo TBS.

W przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat.

Konto mieszkaniowe na okres od 3 do 10 lat

Prowadzenie konta to zobowiązanie do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat kalendarzowych. Zasady:

– minimalna wpłata miesięczna – 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie);

– w każdym roku 1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez konsekwencji. Możliwe wpłaty w różnej wysokości;

– minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł – to gwarancja dodatkowej premii oszczędnościowej od państwa (brak spełnienia warunku w jednym roku, nie przekreśla możliwości uzyskania premii w kolejnych latach);

– konto można założyć od 13. roku życia;

– w przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat – w przypadku, gdy okres oszczędzania zakończy się przed 25. rokiem życia, termin ten zostanie przedłużony do osiągnięcia 30. roku życia.

Czytaj także: Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: czy państwo ma politykę mieszkaniową?

Zabezpieczenia dla inwestorów programu wsparcia budownictwa społecznego czynszowego

Projekt przewiduje również wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających inwestorów, budujących mieszkania w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa społecznego czynszowego oraz najemców takich mieszkań, przed konsekwencjami wzrostu obciążeń finansowych, związanych ze spłatą preferencyjnego kredytu w okresie dużej zmienności i wzrostu rynkowych stóp procentowych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to pierwszy kwartał 2023 roku.

Przedstawiciele rządu informowali wcześniej, że rozwiązania mogą wejść w życie w połowie 2023 roku.

Czytaj także: Program Pierwsze Mieszkanie

Źródło: PAP BIZNES