Rząd za ustanowieniem Programu gwarancyjnego Czyste Powietrze z wykorzystaniem gwarancji BGK dla kredytów i pożyczek bankowych

Rząd za ustanowieniem Programu gwarancyjnego Czyste Powietrze z wykorzystaniem gwarancji BGK dla kredytów i pożyczek bankowych
Fot. stock.adobe.com / lcrribeiro33@gmail
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła 11 maja 2021 r. uchwałę w sprawie ustanowienia Programu gwarancyjnego Czyste Powietrze z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska - informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Poprawa jakości powietrza w Polsce jest jednym z najważniejszych zadań rządu. Dlatego, w ramach usprawnienia programu Czyste Powietrze, powstanie program gwarancyjny, którego celem będzie poszerzenie współpracy z sektorem bankowym.

Łącznie, w trakcie całego programu Czyste Powietrze, przewiduje się przyznanie bankom limitów środków na dotację w wysokości 11,1 mld zł

Chodzi o to, żeby pożyczki lub kredyty bankowe mogły być częściej wykorzystywane m.in. na wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz przeprowadzenie termomodernizacji domów.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie udzielał gwarancji, co usprawni udzielanie kredytów lub pożyczek przez banki oraz uprości procedury ze względu na zmniejszone ryzyko. Włączenie sektora bankowego zwiększy zainteresowanie udziałem w programie Czyste Powietrze, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym kraju.

Czytaj także: Czyste Powietrze: rusza pilotaż programu; ile pieniędzy i na co można otrzymać?

Najważniejsze rozwiązania systemu gwarancji

Umożliwiono udzielanie gwarancji bankowych na projekty ekologiczne. Gwarancje te będą udzielane na podstawie przekazanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Środki z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG) – utworzonego w BKG – pozwolą na zniesienie barier w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych dla kredytobiorców.

BGK będzie udzielał gwarancji, co usprawni udzielanie kredytów lub pożyczek przez banki oraz uprości procedury ze względu na zmniejszone ryzyko

Banki kredytujące będą miały możliwość przygotowania ofert na atrakcyjniejszych warunkach, w stosunku do kredytów o takim samym ryzyku, ale bez zabezpieczenia gwarancją.

Chodzi np. o zwiększenie maksymalnej kwoty kredytu, wydłużenie okresu kredytowania, obniżenie opłat i prowizji za udzielenie kredytu lub obniżenie marży kredytu, a także poluzowanie akceptowalnego ryzyka kredytowego klientów.

Gwarancje BGK umożliwią także udzielenie kredytu lub pożyczki osobom, które mają zdolność kredytową, ale nie posiadają wystarczających zabezpieczeń spłaty zobowiązań.

Gwarancją w BGK zostaną objęte wszystkie kredyty udzielane na przedsięwzięcia, realizowane zgodnie z programem Czyste Powietrze, dla których kredytobiorca zawarł umowę o dofinansowaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przyjmując średni szacowany koszt przedsięwzięcia na poziomie ok. 35 tys. zł, z kredytów z dopłatą zostanie zmodernizowanych ponad 17 tys. budynków jednorodzinnych w 2021 r., a w kolejnych latach – od 90 do 115 tys. rocznie.

W 2020 r. NFOŚiGW udostępnił wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej ok. 1,7 mld zł na wypłatę dotacji w ramach programu Czyste Powietrze

W 2021 r. umożliwiono udzielanie przez banki kredytów bankowych w ramach przyznanych limitów środków na dotacje w wysokości 300 mln zł.

W latach 2022-2025 zakłada się, że będzie to kwota ok. 1,7 mld zł rocznie, a w latach 2026-2027 – ok. 2 mld zł rocznie.

Łącznie, w trakcie całego programu Czyste Powietrze, przewiduje się przyznanie bankom limitów środków na dotację w wysokości 11,1 mld zł.

Czytaj także: Banki udzielą około 40 mld złotych kredytów uczestnikom programu Czyste Powietrze

Rządowy program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze jest pierwszym ogólnopolskim programem, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne. Program umożliwia udzielenie pomocy finansowej osobom, które chcą wymienić nieefektywne źródła ciepła.

Od lipca 2019 r. w jego realizację zostały włączone gminy, w efekcie czego sieć dystrybucji w ramach programu została poszerzona na podstawie podpisanych porozumień o 1214 gminy.

Gwarancją w BGK zostaną objęte wszystkie kredyty udzielane na przedsięwzięcia, realizowane zgodnie z programem Czyste Powietrze, dla których kredytobiorca zawarł umowę o dofinansowaniu w WFOŚiGW

W 2020 r. NFOŚiGW udostępnił wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej ok. 1,7 mld zł na wypłatę dotacji w ramach programu Czyste Powietrze.

W 2021 r. plan finansowy NFOŚiGW zakłada, że na finansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z wymianą przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła zostanie uruchomione 1,9 mld zł. Możliwe jest także zwiększenie tej kwoty w trakcie roku.

Czytaj także: Czyste Powietrze: ścieżka bankowa w programie coraz bliżej; podpisano umowy o współpracy z pierwszymi 7 bankami

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / KPRM