Windykator tylko z licencją i wpisem do rejestru windykatorów

Windykator tylko z licencją i wpisem do rejestru windykatorów
Fot. stock.adobe.com/burdun
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora oraz zmianie niektórych innych ustaw zakłada, że działalność windykacyjna będzie mogła być prowadzona wyłącznie przez określoną kategorię podmiotów po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki i wpisie do prowadzonego przez niego Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw Windykacyjnych i Windykatorów.

W Wykazie Prac Rady Ministrów opublikowano Projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy wprowadza uregulowania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw windykacyjnych i działalności windykatorów.

Odrębne regulacje poświęcone zostały unormowaniu statusu windykatora, w szczególności kwestii nabywania uprawnień zawodowych oraz jego praw i obowiązków.

Dotyczą one w szczególności warunków uzyskania licencji i zasad jej przyznawania i ewentualnego cofnięcia, kwestii związanych z samym dokumentem potwierdzającym posiadanie licencji oraz szczegółowych zagadnień związanych z prowadzeniem czynności windykacyjnych przez windykatorów.

Czytaj także: Będą zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw windykacyjnych

Windykator z zezwoleniem i wpisany do rejestru

Założeniem projektowanej ustawy jest, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie windykacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania zezwolenia, i wpisu do odpowiedniego rejestru.

Działalność windykacyjna będzie mogła być prowadzona wyłącznie przez określoną kategorię podmiotów po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki i wpisie do prowadzonego przez niego Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw Windykacyjnych i Windykatorów.

Natomiast samo wykonywanie czynności windykacyjnych rozumianych jako faktyczne działania zmierzające bezpośrednio do dobrowolnej zapłaty dochodzonej należności zostało zastrzeżone dla windykatorów zatrudnionych w przedsiębiorstwie windykacyjnym.

Windykatorem będzie mogła być jedynie osoba posiadająca licencję i wpisana do rejestru windykatorów.

Czytaj także: Będą zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw windykacyjnych

Akta windykacyjne i lista windykacji

Projekt zakłada obowiązek prowadzenia akt windykacyjnych, w tym sporządzania noty windykacyjnej oraz ewidencjonowania prowadzonych windykacji w formie na bieżąco aktualizowanej listy windykacji. Nota windykacyjna będzie częścią akt windykacyjnych, które przedsiębiorstwo windykacyjne będzie miało obowiązek prowadzić oddzielnie dla każdej osoby zobowiązanej.

Oprócz noty windykacyjnej będą one zawierały dokumentuję wszystkich podejmowanych z udziałem osoby zobowiązanej czynności windykacyjnych, doręczonych jej pism, pouczeń i formularzy, złożone przez nią pisma, w tym skargi i zastrzeżenia, wykaz wykonanych połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz wiadomości przesłanych elektronicznie, zestawienie wszystkich dokonanych przez osobę zobowiązaną płatności.

Nadzór nad działalnością przedsiębiorstw windykacyjnych oraz windykatorów ma być powierzony ministrowi właściwemu ds. gospodarki.

Czytaj także: Co robić gdy kontrahent zalega z płatnościami?

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / KPRM