Rozpoczął się BAR 2.0 w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Rozpoczął się BAR 2.0 w ESBANKU Banku Spółdzielczym
Bankowa Akademia Rozwoju BAR 2.0. Źródło: ESBANK Bank Spółdzielczy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Druga odsłona Bankowej Akademii Rozwoju w ESBANKU Banku Spółdzielczym wystartowała. Realizacja nowego projektu szkoleniowego dla pracowników rozpoczęła się z początkiem czerwca 2020 r. Na działania rozwojowe kadry front oraz back office Bank pozyskał krajowe i unijne dofinansowanie.

#JacekZacharewicz: Wzrost umiejętności i kompetencji pracowników to niezbędne elementy rozwoju każdej firmy. A inwestycje w kapitał ludzki są równie ważne w czasach spowolnienia, jak i w momencie prosperity #Szkolenia #BAR2.0 #HR #ESBANKBankSpółdzielczy

‒ Wzrost umiejętności i kompetencji pracowników to niezbędne elementy rozwoju każdej firmy.

A inwestycje w kapitał ludzki są równie ważne (o ile nie ważniejsze) w czasach spodziewanego spowolnienia gospodarczego, jak i w momencie prosperity.

Dlatego też aktualnie jeden z głównych celów Strategii działania ESBANKU Banku Spółdzielczego, czyli dbałość o stały rozwój kompetencji pracowników oraz wysoką jakość obsługi, realizujemy pod hasłem Bankowej Akademii Rozwoju 2.0 – mówi o projekcie Prezes Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego, Jacek Zacharewicz.

Prezes Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego, Jacek Zacharewicz
Prezes Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego, Jacek Zacharewicz. Źródło: ESBANK BS

Szkolenia menedżerskie, komunikacyjne i sprzedażowe

BAR 2.0 nazwą i zasięgiem nawiązuje do projektu rozwojowego, jakim Bank objął w latach 2014 i 2015 niemal całą swoją kadrę. Nowa odsłona BAR-u realizowana jest z wykorzystaniem aktualnych możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozwój pracowników.

Na początek zaplanowano szkolenia menedżerskie, komunikacyjne i sprzedażowe dla kadry obszaru obsługi Klienta, a także informatyczne, księgowo-podatkowe, dotyczące projektów i procesów oraz wyceny nieruchomości w procesie kredytowym dla pracowników Biura Głównego.

Wsparcie finansowe z Unii Europejskiej i z KFS

Bank otrzymał dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz tzw. bony rozwojowe, wspófinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu ŁORRK2 (Łódzka Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji edycja II).

Ale jak mówi koordynujący projekt Dyrektor ds. Szkoleń i Komunikacji, Marek Rząsowski, to nie koniec:

‒ Nowa odsłona BAR-u ma formę otwartą – nie określamy terminu jej trwania, a kolejne działania zamierzamy realizować wraz z pozyskiwaniem kolejnych grantów.

Dziś szczególny nacisk kładziemy na szkolenie Doradców, w tym w zakresie zdalnej obsługi, co wynika z potrzeb naszej kadry oraz obserwowanych zmian na rynku usług bankowych ‒ podkreśla.

Bankowa Akademia Rozwoju BAR 2.0.
Bankowa Akademia Rozwoju BAR 2.0. Źródło: ESBANK BS

Warsztaty i szkolenia oczywiście w formie zdalnej

Z uwagi na pandemię koronawirusa, trwające właśnie szkolenia mają formę zdalną – warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem łączy internetowych, kamer, słuchawek i mikrofonów.  

‒ Dostosowujemy się do aktualnej sytuacji i cieszymy się z możliwości rozwoju. Jestem pewna, że szkolenia pozwolą nam jeszcze lepiej wspierać naszych Klientów – podsumowuje swój udział w projekcie Edyta Gryber, Zastępca Kierownika jednej z Filii ESBANKU Baku Spółdzielczego, uczestnicząca w skierowanym do kadry menedżerskiej module dotyczącym zarządzania zespołem doradców.  

BAR 2.0 w swojej pierwszej fazie objął ponad 90 pracowników ESBANKU Banku Spółdzielczego.

ESBANK Bank Spółdzielczy
Źródło: ESBANK BS
Źródło: ESBANK Bank Spółdzielczy