Rosnące ceny energii sprzyjają transformacji energetycznej

Rosnące ceny energii sprzyjają transformacji energetycznej
Przemysław Przybylski, Rzecznik Prasowy, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej, Credit Agricole Bank Polska. Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozwijanie „zielonej bankowości” to jeden z celów strategicznych Credit Agricole. Dlatego intensywnie rozwijamy naszą ofertę produktową i wspieramy klientów w korzystaniu ze środowiska w świadomy i odpowiedzialny sposób.

#Przemysław Przybylski: Od początku roku sfinansowaliśmy blisko 10 tys. instalacji fotowoltaicznych, kilkakrotnie powiększając wynik osiągnięty w tym samym okresie 2019 roku #Fotowoltaika #KredytyRatalne #OZE @przybylskipp @CreditAgricole

W Credit Agricole Bank Polska nie finansujemy już wydobycia węgla, a do 2030 r. przestaniemy finansować także branże okołowęglowe ‒ czyli działalności związane z wydobyciem i przetwórstwem węgla.

Klientom, którzy działają w tych branżach, pomagamy w przebudowie biznesu na bardziej ekologiczny poprzez wdrażanie nowych, zielonych technologii.

Chcemy dzięki temu wywierać realny wpływ na transformację energetyczną w Polsce i zmianę podejścia wielkich firm do korzystania z nowych, przyjaznych środowisku technologii energetycznych.

Finansowanie poprzez ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne

Finansowanie technologii przyjaznych środowisku i rozwijanie tzw. zielonej gospodarki wspieramy także poprzez ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne. W 2018 r., we współpracy z CALI Europe, rozpoczęliśmy emisję zielonych ubezpieczeń na życie z UFK. Pierwszy produkt pod nazwą EkoZysk został oparty o indeks spółek z szeroko rozumianego sektora zielonej gospodarki.

20 stycznia 2020 r. mieliśmy subskrypcję nowego produktu Invest Klimat, opartego o indeks spółek redukujących emisję CO2 do atmosfery, wspierających ochronę zasobów naturalnych oraz racjonalne zarządzane odpadami i zasobami wodnymi.

W drugiej połowie 2020 r. wprowadzimy na polski rynek atrakcyjny subfundusz inwestycyjny Amundi Stars Global Ecology ESG inwestujący w kluczowe dla ochrony środowiska naturalnego projekty z zakresu elektromobilności, ekologicznych upraw, zdrowego trybu życia, energooszczędnych rozwiązań informatycznych, energii odnawialnej itp.

Kredyty na zielone inwestycje

Dużym powodzeniem cieszą się także nasze kredyty ratalne na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Jesteśmy w tym sektorze jednym z rynkowych liderów.

Poza tym już wkrótce do oferty banku wprowadzimy kredyty hipoteczne przeznaczone na zakup lub budowę domów energooszczędnych.

Jednocześnie pracujemy nad wdrożeniem kredytu gotówkowego na preferencyjnych warunkach na finansowanie inwestycji ekologicznych. Planujemy również przystąpić do ogólnopolskiego programu wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła „Czyste Powietrze”.

Rynek bankowych zielonych produktów

Dostrzegamy duży potencjał rozwoju rynku tzw. zielonych produktów. Wsparcie przedsiębiorstw w przekształcaniu ich modeli biznesowych, tak aby ograniczać ich ślad węglowy i rozwijać nowe technologie lub szukać możliwości na innych polach jest bardzo dobrze postrzegany przez naszych klientów korporacyjnych.

Cała seria produktów inwestycyjnych pod nazwą EkoZysk, okazała się dużym sukcesem. Dlatego nieustannie szukamy sposobów inwestowania w projekty mające na celu ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i rozwój zielonej gospodarki.

Również nasz kredyt ratalny na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych cieszy się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców indywidualnych. Rok 2020 cechuje się wysoką dynamiką sprzedaży w zakresie udzielania kredytów na tego typu instalacje.

W pierwszym kwartale stanowi ona ponad 600% w stosunku do roku 2019. Od początku roku sfinansowaliśmy blisko 10 tys. instalacji fotowoltaicznych, kilkakrotnie powiększając wynik osiągnięty w tym samym okresie 2019 r.

Tak szybki rozwój rynku zawdzięczamy dotacjom rządowym, wzrostowi cen energii, co przekłada się na szybszy zwrot z inwestycji w ekologiczne źródła energii, oraz rosnącej świadomości ekologicznej konsumentów.

Przemysław Przybylski,

Rzecznik Prasowy, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej,

Credit Agricole Bank Polska.

Źródło: aleBank.pl