Rosną ceny prądu w Warszawie, URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną innogy Stoen Operator na 2021 rok

Rosną ceny prądu w Warszawie, URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną innogy Stoen Operator na 2021 rok
Fot. stock.adobe.com/vchalup
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę na dystrybucję energii elektrycznej pierwszemu z piątki największych operatorów systemów dystrybucyjnych ‒ innogy Stoen Operator, podał Urząd. Zmiana stawek własnych w taryfie innogy Stoen Operator wyniesie średnio 1,8% dla wszystkich grup odbiorców (niecałe 1,4% dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11). Firma zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy.

Taryfa została zatwierdzona do końca 2021 roku i może zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE, podano.

O ile więcej?

„Od 1 stycznia 2021 roku dystrybutorzy energii pobierają od odbiorców także tzw. opłatę mocową. Uwzględniając tę opłatę w części dystrybucyjnej średni wzrost rachunku wyniesie 29% (22,4% dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11).

Oznacza to, że odbiorcy w najczęściej występującej grupie taryfowej G11 zapłacą średnio o 7,5 zł więcej miesięcznie, przy czym zmiana ta uwzględnia już stawkę opłaty mocowej” ‒ czytamy w komunikacie URE.

Czytaj także: Jak zmienią się nasze rachunki za energię elektryczną w 2021 roku?

Nowa opłata:  mocowa

Prezes URE prowadzi obecnie postępowania w sprawie taryf dla pozostałych czterech największych dystrybutorów energii elektrycznej.

„Do momentu zakończenia tych postępowań dystrybutorzy stosują dotychczasowe stawki opłat. Wyjątek stanowią stawki opłat: kogeneracyjna, OZE i mocowa oraz przejściowa. Zmiany w tej części rachunku weszły w życie od 1 stycznia, niezależnie od prowadzonych postępowań taryfowych” ‒ czytamy także.

W części rachunku pobieranej przez dystrybutorów od nowego roku pojawi się nowa pozycja ‒ tzw. opłata mocowa

Pod koniec listopada URE podał, że od stycznia 2021 roku zaczną obowiązywać zmiany na rachunkach za prąd niezależne od wyniku postępowań taryfowych, a wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W części rachunku pobieranej przez dystrybutorów od nowego roku pojawi się nowa pozycja ‒ tzw. opłata mocowa.

Czytaj także: Energia elektryczna tanieje, ale nie w Polsce

Natomiast tzw. opłata OZE, która przez ostatnie trzy lata była zerowa, teraz pojawi się jako dodatnia wartość. Jednocześnie opłata kogeneracyjna zmniejszy się do zera.

W przypadku gospodarstw domowych będzie to stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii.

Opłata OZE, która przez ostatnie trzy lata była zerowa, teraz pojawi się jako dodatnia wartość

Poziom opłaty mocowej wyniesie:

dla zużycia poniżej 500 kWh energii elektrycznej ‒ 1,87 zł;

dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej ‒ 4,48 zł;

dla zużycia powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej ‒ 7,47 zł;

dla zużycia powyżej 2800 kWh energii elektrycznej ‒ 10,46 zł.

Dla pozostałych grup odbiorców w przyszłym roku opłata ta uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:00) i wyniesie 0,0762 zł/kWh.

Czytaj także: OZE 2021: branża oczekuje więcej dużej fotowoltaiki w aukcjach

Źródło: ISBnews