Rok po kryzysie amerykańskich banków – raport MFW

Rok po kryzysie amerykańskich banków – raport MFW
Fot. stock.adobe.com / Grispb
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mija rok od upadku kilku amerykańskich banków, które spowodowały napięcia w światowym systemie finansowym. Z tej okazji kilku ekonomistów Międzynarodowego Funduszu Walutowego przygotowało raport „Sektor bankowy USA od czasu zamieszania w marcu 2023 r. Radzenie sobie z następstwami”.

Autorzy raportu stwierdzają, że upadek kilku amerykańskich banków, zaliczanych do dużych instytucji, uwypuklił brak ich przygotowania na sytuację wyższych stóp procentowych po długim okresie niskich stóp procentowych.

Fed zbyt szybko podwyższał stopy procentowe?

W okresie od marca 2022 do września 2023 roku, w obliczu utrzymującej się wysokiej inflacji, Rezerwa Federalna podwyższyła efektywną stopę funduszy federalnych o 525 punktów bazowych, co było najszybszym cyklem zacieśnienia polityki pieniężnej od lat ’80 dwudziestego wieku i doprowadziło główną stopę procentową do poziomu niespotykanego od ponad 15 lat. 

Po okresie wyjątkowo niskich stóp procentowych i łatwych warunków finansowych zaostrzenie polityki pieniężnej w celu sprowadzenia inflacji do docelowego poziomu, ujawniło słabości niektórych banków i wymagało zdecydowanych działań ze strony władz USA, aby zapobiec rozszerzaniu się ryzyka systemowego.

Czytaj także: Czy New York Community Bankcorp powtórzy los Silicon Valley Bank?

Jakie były przyczyny kryzysu bankowego wg MFW?

Autorzy zastanawiają się, czy można było uniknąć marcowego zamieszania. Dochodzą do wniosku, że błąd zarządów niektórych banków polegał na tym, że uznały wzrost inflacji za przejściowy i liczyły że reakcja Fed będzie umiarkowana.

Przyczyną kryzysu była też polityka rządu w czasie pandemii, polegająca na zwiększaniu płynności w gospodarce. Doprowadziła ona do gwałtownego wzrostu oszczędności i depozytów bankowych, z których duża część została zainwestowana przez banki w długoterminowe papiery wartościowe o znacznym ryzyku stopy procentowej.

Początkowo silny wzrost kredytów i wolniejsza przecena depozytów przyczyniły się do wzrostu marży odsetkowej netto. Jednakże w miarę dalszego wzrostu stóp procentowych banki stanęły w obliczu rosnących kosztów finansowania i spadku wartości rynkowej posiadanych papierów wartościowych. Spowodowało to gwałtowny wzrost niezrealizowanych strat na portfelach utrzymywanych do terminu zapadalności.

Ponadto deponenci przenieśli się do produktów przynoszących wyższą stopę zwrotu, takich jak fundusze rynku pieniężnego, co doprowadziło do przyspieszenia odpływu depozytów.

Czytaj także: Holenderski bankowiec ostrzega przed zbliżającym się kryzysem

Kryzys – wnioski dla sektora bankowego

Upadek banku SVB w marcu 2023 r. zadziałał jak katalizator i ujawnił wyzwania strukturalne stojące przed modelami biznesowymi niektórych amerykańskich banków. Do szybkiego wycofywania depozytów z banków przyczynił się także postęp technologiczny – możliwość przeprowadzania operacji online.

Z raportu ekonomistów MFW wynika, że amerykańskie banki mają wciąż słabe punkty. Amerykański sektor bankowy zmaga się między innymi z wyższym ryzykiem kredytowym wynikającym z ekspozycji na nieruchomości komercyjne i wyzwaniami strukturalnymi wywołanymi przez pandemię.

Konieczne jest więc uważne monitorowania banków w kontekście tych zagrożeń i zwiększanie buforów kapitałowych.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | System Finansowy | Żaden bank sam sobie nie poradzi z ryzykiem systemowym

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje. Od 2020 roku współpracuje z portalem BANK.pl.
Źródło: BANK.pl