Holenderski bankowiec ostrzega przed zbliżającym się kryzysem

Holenderski bankowiec ostrzega przed zbliżającym się kryzysem
Klaas Knot, Źródło © DNB
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
„W nadchodzących miesiącach i latach z pewnością przed globalnym systemem finansowym staną dalsze wyzwania i wstrząsy” – stwierdził Klaas Knot przewodniczący Rady Stabilności Finansowej w oświadczeniu skierowanym do przywódców krajów G-20, którzy w tym tygodniu będą obradować w New Delhi w Indiach.

Rada Stabilności Finansowej jest międzynarodowym organem monitorującym i formułującym zalecenia dotyczące światowego systemu finansowego. Powstała po szczycie G-20 w Londynie w kwietniu 2009 roku. 

W jej skład wchodzą przedstawiciele krajów G-20 oraz Komisji Europejskiej. RSF ma siedzibę w Bazylei i jest finansowana przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych.

Klaas Knot jest także prezesem holenderskiego banku centralnego De Nederlandsche Bank.

Zagrożenie z sektora nieruchomości

Jak wynika z informacji Financial Times Knot wskazał, że potencjalnym problemem może być sektor nieruchomości, który powinien być uważnie monitorowany pod kątem zagrożeń.

Dostawcy usług finansowych dla tego sektora, który jest szczególnie narażony na wzrost kosztów pożyczek w wyniku wyższych stóp procentowych, muszą „właściwie zarządzać swoim ryzykiem” – stwierdził Knot.

Ostateczny wpływ wyższych stóp procentowych na gospodarkę realną będzie widoczny po pewnym czasie, ponieważ niektórzy kredytobiorcy zaciągali pożyczki o stałym oprocentowaniu, ustalone zanim banki centralne zaczęły zacieśniać politykę pieniężną w celu ograniczenia rosnącej inflacji.

W oczekiwaniu na raport Rady Stabilności Finansowej (FSB)

Knot podkreślił znaczenie konsekwentnego wdrażania globalnych zasad dotyczących kapitału bankowego uzgodnionych przez organy regulacyjne w 2017 r. i mających wejść w życie do 2023 r. Wskazał też na potrzebę ściślejszej regulacji niebankowych instytucji finansowych (NBFI) – od prywatnych kredytów po fundusze hedgingowe i ubezpieczycieli.

Poszczególne kraje w różnym tempie wprowadzały regulacje NBFI, w tym przepisy dotyczące funduszy rynku pieniężnego, funduszy otwartych, marży, dźwigni finansowej i płynności rynku obligacji. Stany Zjednoczone ogłosiły w lipcu, że wdrożą nowy system wymogów kapitałowych dla banków dopiero w połowie 2025 r., czyli około sześć miesięcy później niż UE i Wielka Brytania, które same już ogłosiły opóźnienia, aby dać bankom więcej czasu na dostosowanie się do nowego systemu.

Od wielkiego światowego kryzysu finansowego z 2008 roku międzynarodowe i krajowe instytucje nadzorujące sektor bankowy wprowadziły wiele regulacji, mających zapobiec powtórce takiego kryzysu. Mimo to na początku 2023 roku doszło do fali kryzysów, które pochłonęły średniej wielkości amerykańskie banki takie jak Silicon Valley Bank i Signature i doprowadziły do ​​upadku szwajcarskiego Credit Suisse.

Knot powiedział, że ryzyko w systemie finansowym jest nadal oczywiste, mimo że efekt domina wywołany wydarzeniami z lutego i marca był ograniczony.

FSB wkrótce opublikuje raport na temat wniosków wyciągniętych z tegorocznych kryzysów bankowych oraz priorytetów na przyszłość.

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje. Od 2020 roku współpracuje z portalem BANK.pl.
Źródło: BANK.pl