Resort finansów o nadzorze KNF i nowych ramach prawnych dla podmiotów obsługujących kredyty

Resort finansów o nadzorze KNF i nowych ramach prawnych dla podmiotów obsługujących kredyty
Fot. stock.adobe.com / Robert
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ustanowienie nadzoru KNF nad działalnością podmiotów obsługujących kredyty oraz zasad udzielania im zezwoleń na prowadzenie działalności - to niektóre z proponowanych rozwiązań w projekcie MF nowej ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów.

Projekt ustanowi ramy prawne dla podmiotów obsługujących kredyty, w tym zasady udzielania im zezwoleń na prowadzenie działalności po spełnieniu określonych wymogów, a także wprowadzi zasadę nieobciążania kredytobiorców kosztami związanymi z przeniesieniem nieobsługiwanej umowy o kredyt.

„(Projekt) wprowadzi rejestr podmiotów obsługujących kredyty, który będzie prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, aby zapewnić przejrzystość w zakresie liczby posiadających zezwolenie podmiotów obsługujących kredyty; ponadto wprowadzi się wymóg sprawozdawczości w zakresie obsługi kredytów wobec Komisji Nadzoru Finansowego” – napisano w OSR do projektu.

Dodano, że nowe przepisy ustanowią też nadzór nad działalnością podmiotów obsługujących kredyty oraz nabywców kredytów lub ich przedstawicieli przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Czytaj także: Agencja Moody’s podwyższyła perspektywę polskiego systemu bankowego do stabilnej

Określony katalog kredytodawców

Ustawa ma też wskazać, że czynności w zakresie obsługi kredytów będą odnosiły się do umów sporządzonych przez określony katalog kredytodawców.

„Proponuje się, aby obejmował on m.in. bank krajowy, instytucję kredytową, oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz nabywcę kredytu” – podkreślono.

Obowiązek informacyjny instytucji kredytowej

Z drugiej strony projekt będzie wymagał od instytucji kredytowych przekazywania nabywcom kredytów szczegółowych informacji, pozwalających na oszacowanie wartości praw kredytodawcy wynikających z nieobsługiwanej umowy o kredyt.

„Kredytodawca, w terminie do 31 lipca oraz do 31 stycznia, będzie przekazywał Komisji Nadzoru Finansowego informacje dotyczące transakcji przeniesienia nieobsługiwanych umów o kredyt, zawierające m.in. łączną wartość należności z tytułu przeniesionych praw kredytodawcy wynikających z nieobsługiwanych umów o kredyt lub nieobsługiwanych umów o kredyt wraz z liczbą przeniesionych umów, w podziale na należność główną i odsetki” – wymieniono.

Czytaj także: BIK: banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom i na wyższą kwotę, luty ‘24

Kredyty – Ministerstwo Finansów wdroży przepisy dyrektywy z listopada 2021 r.

Ponadto ustawa przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach ustawy o BFG, wynikających z konieczności dostosowania polskich przepisów dotyczących tzw. wymogu MREL w kontekście strategii przymusowej restrukturyzacji realizowanej przez globalne instytucje o znaczeniu systemowym (tzw. G-SII).

„W taki sposób, aby w stosownych obliczeniach dotyczących wymogu MREL uwzględniano wszystkie podmioty z państw trzecich będące częścią G-SII, które byłyby podmiotami przymusowej restrukturyzacji, gdyby miały siedzibę w UE.”

Polski projekt Ministerstwa Finansów ma wdrożyć przepisy unijnej dyrektywy z listopada 2021 r. w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów.

Jak tłumaczy projektodawca dyrektywa ta wraz ze środkami EBC i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) stworzą „odpowiednie środowisko” dla instytucji kredytowych lub banków do radzenia sobie z nieobsługiwanymi kredytami ujętymi w ich bilansach oraz zmniejszą ryzyko akumulacji nieobsługiwanych kredytów w przyszłości.

Czytaj także: Indeks PENGAB w marcu ’24 w górę, największa poprawa m/m na rynku kredytów konsumpcyjnych

Źródło: PAP BIZNES