Rektor Politechniki Śląskiej nowym Przewodniczącym KRASP

Rektor Politechniki Śląskiej nowym Przewodniczącym KRASP
Prof. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP. Źródło: KRASP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniach 26‒27 sierpnia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Grono rektorów uczelni z całego kraju zdalnie wybrało nowe władze KRASP. Przewodniczącym na kadencję 2020‒2024 został Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk ‒ informuje w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej KRASP.

#ArkadiuszMężyk: Niezwykle ważne, szczególnie teraz w warunkach epidemii, jest wzajemne wsparcie środowiska w kwestiach bieżących działań i optymalizacji zasobów, upowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy zarządczej @Politechnika @kraspinfo

W komunikacie czytamy, że: „Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP zamykało obecną kadencję 2016-2020 pod przewodnictwem prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej.

Podczas dwudniowych obrad przedstawiciele władz uczelni dyskutowali m.in. o aktualnych problemach szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, a także funkcjonowaniu uczelni w niepewnym czasie pandemii COVID-19 w kontekście współpracy międzynarodowej czy organizacji kształcenia w nowym roku akademickim.”

Ponadto poinformowano, że: „Korzystając z formuły zdalnej, rektorzy polskich uczelni wybrali Przewodniczącego KRASP na kolejne cztery lata. Został nim Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że:

– Jednym z najważniejszych zadań w nowej kadencji będzie integracja środowiska akademickiego, współpraca, wspólne tworzenie potencjału badawczego i dydaktycznego.

Niezwykle ważne, szczególnie teraz w warunkach epidemii, jest wzajemne wsparcie środowiska w kwestiach bieżących działań i optymalizacji zasobów, upowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy zarządczej.

Dalszy rozwój szkolnictwa wyższego wymaga budowania autorytetu i prestiżu polskich uczelni w kraju i za granicą. Niezbędne jest kształtowanie dobrego wizerunku KRASP w środowisku akademickim i otoczeniu społeczno-gospodarczym, reprezentowanie interesów i poglądów środowiska, działalność opiniotwórcza i opiniodawcza.

W kontekście wdrażania zapisów ustawy 2.0 i początku kadencji rektorów, kluczowym zadaniem jest dbałość o zachowanie autonomii uczelni, kultywowanie dobrych tradycji akademickich i zasad etyki zawodu. Osiągnięcie tych szczytnych celów wymaga jednak zapewnienia właściwego finansowania i warunków do rozwoju badań naukowych oraz systemu kształcenia w Polsce.”

Czytaj także: Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze: jak pokonać kryzys wywołany pandemią

W trakcie posiedzenia, czytamy w komunikacie KRASP, wybrano również m.in. zastępców przewodniczącego KRASP na kolejną kadencję.

„Zostali nimi prof. Jacek Popiel, rektor-elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Michał Zasada, rektor-elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wybrani zostali także członkowie Komisji Rewizyjnej KRASP.

Kończący swoją kadencję prof. Jan Szmidt otrzymał status Honorowego Przewodniczącego Konferencji.” Kadencja nowo wybranych władz rozpocznie się 1 września 2020 r.

Nowy przewodniczący KRASP

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk:  Rektor Politechniki Śląskiej w kadencji 2016‒2020 oraz 2020‒2024, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego w latach 2012‒2016.

Ukończył studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w 1987 roku. W 1994 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, a rozprawę habilitacyjną, także z wyróżnieniem, w 2002 roku.

W 2007 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych.

Czytaj także: Wydarzenia i Opinie. 2. Forum Akademicko-Gospodarcze: Uczelnie i przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju

Politechnika Śląska pod kierunkiem prof. Arkadiusza Mężyka uzyskała status laureata konkursu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza”.

W kadencjach2011‒2022 członek wielu rad naukowych, m.in. Instytutu Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu, ITG KOMAG, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.  

Z kolei w latach 2009‒2011 pełnił funkcję dyrektora ds. technicznych (później ds. rozwoju) OBRUM sp.z o.o., w 2018 roku został wybrany na wiceprezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, a od 2020 roku jest Przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Od 1 września 2020 roku przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA).

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężykjest wybitnym specjalistą w wielu dziedzinach – od zagadnień dynamicznych mechaniki ośrodków ciągłych, poprzez zastosowanie metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych, w tym pojazdów hybrydowych, po konstrukcję szybkobieżnych pojazdów wojskowych.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, w tym 6 monografii naukowych oraz 2 skrypty.

Był kierownikiem i wykonawcą projektów realizowanych m.in. z jednostkami przemysłowymi należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii i instytucjami naukowo-badawczymi. Kierował 16 projektami naukowymi.

Prof. Arkadiusz Mężyk jest współautorem 18 patentów, które są ściśle związane z tematyką prowadzonych badań i dotyczą: dynamiki maszyn, mechatroniki oraz projektowania pojazdów wojskowych.

W 2020 roku nagrodzony platynowym medalem za „Modułowy system pomiarowy” podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG.

W swojej działalności kładzie nacisk na rozwój współpracy świata nauki z przemysłem. Stąd m.in. jego zaangażowanie w powołanie Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 oraz utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich.

Jest żonaty, ma córkę i syna. W wolnych chwilach biega, lubi też zwiedzanie i górskie wędrówki.

Czytaj także: Uczelnie otwierają się na biznes

Źródło: KRASP/ Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich