Redaktor Naczelny: Pytań więcej niż odpowiedzi

Redaktor Naczelny: Pytań więcej niż odpowiedzi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tegoroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych koncentruje się - nieprzypadkowo - na wyzwaniach, z jakimi mamy do czynienia na rynku usług finansowych. Rosnąca konkurencja i poszukiwanie efektywnych modeli biznesowych to chleb powszedni, ale poza tym, nic nie jest oczywiste.

Wracają pytania o optymalizację kosztów, uzyskanie synergii we wspólnotowym wymiarze naszych działań na rynku, poczynając od IPS, przez standaryzację produktów i usług, po dalszą informatyzację sektora i każdego z banków z osobna. Powraca temat tworzenia centrów usług wspólnych i zbalansowania tego procesu na poziomie banków zrzeszających. Osobna kwestia to alokowanie nadpłynności, które ostatnimi laty trafiały do konkurencji. Piszę świadomie konkurencji, bo banki komercyjne od dawna penetrują obszary i rynki stanowiące przez lata domenę bankowości spółdzielczej, poczynając od samorządów, przez sektor rolno-spożywczy, po lokalną przedsiębiorczość.

Nadzorca i regulator również wyraźnie formułują potrzebę konsolidacji sektora, tyle że nie kwestionując co do zasady tak rozumianego celu, nie do końca wiadomo, czy i jak da się go przełożyć na poziom operacyjny. Co więcej, nie wszystkie miary i kryteria przydatne w szacowaniu kondycji i perspektyw rozwoju banków komercyjnych można i należy przykładać do ocen sektora bankowości spółdzielczej czy każdego banku z osobna. Nieodparcie nasuwa się tu skojarzenie z zasadą proporcjonalności, gdy idzie o ład regulacyjny i wskaźniki referencyjne dla oceny ekspozycji na poszczególne rodzaje ryzyka. Tegoroczne lato, tak przyjazne dla letników, dla rolnictwa stanowiło wyzwanie, a długofalowe skutki suszy dopiero są oceniane i sumowane. Trzeba i należy pomagać, by zdolności produkcyjne rynku rolnego zostały zabezpieczone, a straty stąd wynikające przynajmniej w części pokryte. Zapowiedzieli to i premier, i minister rolnictwa i rozwoju wsi. Padła nawet deklaracja, że kredyty pomocowe nie będą oprocentowane wyżej niż 0,5%. Tyle że obudowanie owej pomocy procedurą, wskazanie uczestników procesu i podział zadań dopiero przed nami. Resorty finansów i rolnictwa, Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z pewnością oczekują, że bankowość spółdzielcza włączy się aktywnie nie tylko w proces dystrybucji przeznaczonych na pomoc dla rolników środków, ale pomoże wypracować optymalną koncepcję ich wydatkowania w ramach wieloletniego PROW.

Także my zmieniamy się wraz z rynkiem i w porozumieniu z naszymi partnerami pracujemy nad nową, efektywniejszą niż dotąd formułą komunikowania się z Państwem. Pierwszym tego rezultatem będzie zmiana – poczynając od stycznia 2019 r. – dotychczasowej formuły wydawniczej i konsekwentne rozwijanie cyfrowych, interaktywnych kanałów komunikacji na bazie portalu aleBank.pl, coraz więcej miejsca poświęcającego wszystkiemu temu, co istotne dla bankowości spółdzielczej i jej interesariuszy, z których na plan pierwszy z wolna wysuwają się samorządy wszystkich szczebli. O tym jednak więcej już w kolejnym numerze.