Bankowość Spółdzielcza: Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2018

Bankowość Spółdzielcza: Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2018
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przed nami kolejna edycja dorocznej konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, która tradycyjnie każdego roku odbywa się we wrześniu. Podobnie jak w latach poprzednich będzie to największa konferencja dla bankowości spółdzielczej organizowana przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi: BPS S.A. i SGB S.A. Jej partnerami są także: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz grupa podmiotów współpracujących z sektorem banków spółdzielczych. Tegoroczna edycja odbędzie w dniach 18 i 19 września.

Mariusz Zygierewicz
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP.
Uczestniczy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konferencji postanowiliśmy uczynić: „Wyzwania biznesowe bankowości spółdzielczej w dobie rosnącej konkurencji na rynku usług finansowych„.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2018 będzie skoncentrowane na omówieniu kluczowych, bieżących zagadnień warunkujących obecną oraz przyszłą działalność sektora lokalnych instytucji finansowych. Tradycyjnie podczas dwóch dni obrad pragniemy przeprowadzić aktywną dyskusję przedstawicieli zarządów banków spółdzielczych, wraz z udziałem zaproszonych gości, w celu wypracowania rekomendacji wskazujących dalsze pożądane kierunki rozwoju tego sektora.

Według założeń organizatorów, tegoroczne obrady rozpoczną się od analizy sytuacji i perspektyw sektora bankowości spółdzielczej, przedstawionej przez przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego oraz systemów ochrony instytucjonalnej. W tej części chcielibyśmy również poprosić przedstawicieli zarządów IPS o informację o postępach prac we wdrażaniu systemów ochrony instytucjonalnej oraz o przedstawienie rekomendacji dla banków spółdzielczych dotyczących możliwej poprawy zarządzania ryzykiem, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia IPS. Jesteśmy przekonani, że w świetle ostatnich doświadczeń i ogromnej pracy wykonanej w obu systemach będą to interesujące prezentacje, inspirujące dla przedstawicieli banków oraz dla izb gospodarczych.

W nawiązaniu do ustaleń z Konferencji Kadry Kierowniczej Bankowości Spółdzielczej, która miała miejsce 10-11 stycznia br. w Józefowie, planujemy przypomnieć najważniejsze wypracowane wówczas tezy i postulaty oraz dokonać przeglądu stanu ich wdrożenia i oceny ich realizacji. Jeśli zamierzamy zmierzać w kierunku stałej i planowej poprawy efektywności działania sektora bankowości spółdzielczej, tak aby sprostać konkurencji bankowości komercyjnej, to musimy w sposób dobrze przemyślany i systematyczny wprowadzać kolejne zmiany w sposobie funkcjonowania tej części sektora bankowego. Jest rzeczą niezmiernie ważną, jaką informację otrzymają banki spółdzielcze w sprawie wdrażania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI