Raport NetB@ank: dynamiczny wzrost liczby użytkowników bankowości internetowej i mobilnej w I kwartale 2024 roku

Raport NetB@ank: dynamiczny wzrost liczby użytkowników bankowości internetowej i mobilnej w I kwartale 2024 roku
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z najnowszego raportu NetB@nk, przygotowanego przez Związek Banków Polskich, wynika, że liczba aktywnych użytkowników osiągnęła już 22,3 mln, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu z IV kwartałem 2023 roku oraz o 10% w porównaniu z I kwartałem 2023 roku. Oznacza to, że z bankowości elektronicznej i mobilnej korzysta ponad połowa Polaków!

Liczba rachunków klientów indywidualnych z dostępem do bankowości elektronicznej wyniosła w I kwartale 2024 roku ponad 43 mln, co stanowi wzrost o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Ponad 23 mln z tych klientów przynajmniej raz w miesiącu loguje się do e-bankowości – oznacza to zwiększenie o 1% w porównaniu z IV kwartałem 2023 roku.

W I kwartale 2024 roku było więcej także klientów, którzy aktywnie korzystają z bankowości elektronicznej niż w ostatnim kwartale 2023 roku – o blisko 2%. Ponad 96% z tych klientów korzysta z aplikacji mobilnych, a liczba użytkowników „mobile only” powiększyła się o 2%, osiągając prawie 16 mln.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) również odnotował wzrost liczby rachunków bankowych z dostępem do bankowości elektronicznej, osiągając łącznie ponad 3,5 mln kont na koniec I kwartału 2024 roku, co stanowi zwiększenie o blisko 1% w porównaniu z poprzednim okresem. Liczba MSP korzystających z elektronicznego dostępu do rachunków bankowych przekroczyła poziom 2,5 mln.

Czytaj także: Raport NetB@nk: 21,7 mln aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych na koniec 2023 roku

Polacy coraz bardziej ufają nowoczesnym, bezpiecznym technologiom bankowym

– W ostatnim czasie stale obserwujemy rosnącą liczbę użytkowników aplikacji mobilnych oraz klientów aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej. Warto podkreślić, że w porównaniu do poprzedniego kwartału o 15% wzrósł odsetek klientów korzystających z funkcji autoryzacji mobilnej. Co więcej, liczba transakcji z wykorzystaniem tej funkcji jest wyższa o 20%.

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

To wyraźnie pokazuje, że Polacy coraz bardziej ufają nowoczesnym, bezpiecznym technologiom bankowym, co z kolei świadczy o ich rosnącej świadomości i gotowości do adaptacji nowych rozwiązań w codziennym zarządzaniu finansami – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Czytaj także: Elixir – pierwszy całkowicie elektroniczny system rozliczeniowy bankowości

Raport NetB@ank: 116 milionów transakcji w systemie Express Elixir

Dane za I kwartał 2024 r. wskazują na niewielki spadek liczby komunikatów i wartości obrotów w systemie Elixir. Wartości te odnotowały spadek na poziomie około 0,2% i 3% w odniesieniu do IV kwartału 2023 r.

W I kwartale 2024 roku przeprowadzono ponad 116 milionów transakcji w systemie Express Elixir, co stanowi wzrost o 5,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Ponadto wartość obrotów w tym systemie wyniosła blisko 59 mld złotych. To dowód na to, że Polacy częściej wybierają szybkie i wygodne rozwiązania płatnicze.

Prezentowane wyniki za I kwartał 2024 roku potwierdzają rosnącą cyfryzację sektora bankowego oraz zmieniające się nawyki finansowe Polaków, którzy chętnie korzystają z nowoczesnych narzędzi bankowości internetowej i mobilnej, ceniąc sobie zarówno wygodę, jak i bezpieczeństwo transakcji online.

Trend ten jest nie tylko przejawem zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej, ale także strategii banków, które intensywnie inwestują w technologie, odpowiadając na rosnące oczekiwania klientów.

Pełna wersja raportu NetB@nk jest dostępna na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

Źródło: BANK.pl