Raport Centrum AMRON: studenci na rynku nieruchomości 2023

Raport Centrum AMRON: studenci na rynku nieruchomości 2023
Źródło: Centrum AMRON
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
To już 5. edycja rocznego raportu dotyczącego sytuacji mieszkaniowej studentów. W raportach prezentujemy wyniki badań ankietowych przeprowadzanych online oraz w formie ankiet papierowych.

Raport zrealizowany przez Centrum AMRON objął 39 polskich miast i bazował na danych pozyskanych od 2,2 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia, uczących się zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.

Badanie ma na celu regularną, pogłębioną analizę prawidłowości na rynku najmu studenckiego.

O co zapytano studentów z 39 ośrodków akademickich

Pytaliśmy studentów między innymi o:

▪ miejsce zamieszkania,

▪ sposób, w jaki znaleźli swoje lokum,

▪ czynniki decydujące o wyborze miejsca zamieszkania,

▪ liczbę współlokatorów,

▪ koszt najmu,

▪ źródła finansowania najmowanych nieruchomości,

▪ źródła informacji o nieruchomościach przeznaczonych na wynajem,

▪ plany mieszkaniowe na najbliższą przyszłość.

Czytaj także: Portfel Studenta 2023: studenci wydają z konieczności, oszczędzają z rozsądku

Ponad połowa studentów to najemcy

Według raportu „Studenci na rynku nieruchomości” aż 52% ankietowanych studentów zdecydowało się na wynajem nieruchomości w roku akademickim 2022/23. Najczęściej ponoszone koszty najmu mieściły się w przedziale od 751 do 1000 zł – taką kwotę uiszczało 27% wszystkich studentów. Drugą najliczniejszą grupą (23%) byli studenci, którzy za najem płacili od 501 do 750 zł.

Analiza kosztów najmu wskazała również na istotne różnice pomiędzy studentami stacjonarnymi a niestacjonarnymi. Studenci stacjonarni częściej decydowali się na tańsze nieruchomości, przy czym najczęściej występujący przedział (28% ankietowanych) wynosił od 751 do 1000 zł oraz od 501 do 750 zł (1/4 ankietowanych).

Z kolei niemal 1/3 studentów niestacjonarnych płaciła kwotę powyżej 1500 zł. Drugą odpowiedzią często wskazywaną przez studentów zaocznych był koszt w przedziale od 751 do 1 000 zł – tak wskazało 24% pytanych.

Czytaj także: Tylko co 10. student może liczyć na pokój w akademiku

Gdzie i jak mieszkają polscy i zagraniczni studenci?

▪ Udział obcokrajowców w ogólnej liczbie studentów w Polsce w stosunku do roku ubiegłego wzrósł aż o ponad 17%, z czego w największym stopniu wzrosła liczba studentów pochodzących z Ukrainy.

▪ Wśród ankietowanych studentów wynajmujących nieruchomość prywatną zaledwie 13% mieszkało samodzielnie. Ok. 38% dzieli mieszkanie z jednym lokatorem, zaś połowa ankietowanych dzieli nieruchomość z dwiema lub więcej osobami.

▪ Największą popularnością wśród studentów wynajmujących mieszkania są lokale dwupokojowe – wybrało je 46% studentów najmujących samodzielnie i 38% studentów współdzielących mieszkanie z innymi osobami.

▪ W przypadku 30% studentów stacjonarnych i 24% niestacjonarnych ich opłaty za zakwaterowanie mieściły się w przedziale od 750 do 1000 zł (dla porównania, przeciętny miesięczny koszt w akademiku uczelnianym to 450 zł za pokój współdzielony i 610 zł za pokój jednoosobowy).

▪ Ponad 35% studentów zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku ich koszty najmu wzrosły od 5 do 10%. W przypadku 27% respondentów wzrost wyniósł od 10% do 15%, a 16% badanych zaznaczyło, że koszty najmu wzrosły powyżej 15%.

Najtańsze i najdroższe lokale do wynajęcia

Badano również ceny najmu mieszkań/domów i pokoi w 19 największych miastach w Polsce. Miastem, które wypadło najdrożej w tym zestawieniu jest Warszawa – 80% ankietowanych studentów płaciło za najem więcej niż 1000 zł.

Na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio Wrocław, Trójmiasto, Łódź i Kraków. Zaobserwowano również dość wysokie ceny najmu w Koszalinie. Ponad połowa ankietowanych mieszkających w tym mieście płaciła za najem więcej niż 1 000 zł, a więc podobnie jak w Katowicach.

W podanym zestawieniu najtańszymi miastami, gdzie koszty najmu nie przekraczały 1000 zł, okazały się Białystok, Bydgoszcz, Gliwice, Opole i Zielona Góra.

Ponad 35% studentów odpowiedziało, że w roku akademickim 2022/23 koszty najmu wzrosły od 5 do 10%, a dla 27% wzrost wyniósł od 10% do 15%. Z kolei 16% badanych wskazało, że koszty najmu wzrosły powyżej 15%.

Z danych Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich, przedstawionych w raporcie „Portfel Studenta 2023”, wynika, że średni miesięczny koszt utrzymania studenta wynosi 3867,06 zł. Największym wydatkiem pozostaje tutaj wynajem lokalu mieszkalnego.

Kolejno w rankingu kosztów znajdują się żywność (601,25 zł) oraz czesne (600 zł). Porównując wyniki z poprzednich lat, zauważamy, że uśrednione wydatki studenta wzrosły o ponad 100% w ciągu ostatnich pięciu lat – w 2018 roku wynosiły one bowiem 1904,49 zł.

Więcej analiz i informacji o rynku najmu studenckiego w Polsce w tegorocznym raporcie „Studenci na rynku nieruchomości. Raport 2023”, opracowanym przez Centrum AMRON. Raport dostępny na stronie internetowej www.amron.pl w zakładce Studenci na rynku nieruchomości.

Źródło: BANK.pl