PZU: wynik netto Grupy z wyłączeniem działalności bankowej wyniósł 3,1 mld zł w 2020 roku; są plany wejścia na rynek fitness

PZU: wynik netto Grupy z wyłączeniem działalności bankowej wyniósł 3,1 mld zł w 2020 roku; są plany wejścia na rynek fitness
Fot. Materiały prasowe PZU
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PZU odnotowało 1 912 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 3 295 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto ogółem w 2020 r. wyniósł 2 530 mln zł wobec 5 185 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik netto Grupy PZU z wyłączeniem działalności bankowej wyniósł w 2020 roku 3,1 mld zł, co stanowi wzrost o prawie 12% w stosunku do roku 2019.

„Po oczyszczeniu wyniku z wpływu zdarzeń związanych z pandemią, zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy PZU wyniósł 3,8 mld zł, co stanowi wzrost o 17% w stosunku do roku 2019. Tak wysoki poziom zysku implikuje zwrot na kapitale, skorygowany o wpływ pandemii, na bardzo wysokim poziomie 22,5%. Przypis składki w 2020 roku utrzymał się na wysokim poziomie blisko 24 mld zł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej z wyłączeniem Alior Banku i Banku Pekao wyniósł w ub.r. 3 106 mln zł wobec 2 780 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 4 058 mln zł wobec 7 084 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj także: PZU z nową strategią na lata 2021-2024: wzrosty na kluczowych rynkach, wypłata dywidendy, niewykluczone akwizycje, co jeszcze planuje?

Składki przypisane brutto sięgnęły 23 866 mln zł w 2020 r. wobec 24 191 mln zł rok wcześniej.

Ok. 16 mln klientów produktów ubezpieczeniowych

„PZU posiada ok. 16 mln klientów produktów ubezpieczeniowych, dzięki którym w 2020 roku osiągnęliśmy blisko 24 mld składki przypisanej brutto. Za tymi liczbami stoi duże zaufanie do nas i nasze ogromne zobowiązanie, zarówno wobec klientów, jak i akcjonariuszy, którzy oczekują działań zmierzających do budowy wartości. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że w 2020 roku podołaliśmy tym wyzwaniom. Blisko 15 mld zł składki zebranej z ubezpieczeń majątkowych zostało wygenerowane przy wskaźniku mieszanym (COR) na poziomie 88,2%, co jest wartością znacznie lepszą niż średni wskaźnik dla naszych konkurentów. Pozostałe 8,9 mld zł składki przypadało na ubezpieczenia na życie, gdzie również pokazaliśmy siłę i determinację. Marża operacyjna wyniosła 18,8%, w tym marża na samych ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych to aż 19,7%. To są wyniki osiągnięte w bardzo specyficznych warunkach, przy jednocześnie bardzo stabilnych wskaźnikach kapitałowych. To dowodzi, że potencjał generowania wysokich zwrotów i możliwych wypłat dywidendy jest systematycznie akumulowany w biznesie PZU” – powiedziała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła, cytowana w komunikacie.

Intensywny rozwój filaru inwestycyjnego

Intensywny rozwój filaru inwestycyjnego uczynił TFI PZU jednym z liderów sprzedaży funduszy i portfeli i doprowadził do wzrostu aktywów pod zarządzaniem o blisko 1,3 mld zł. TFI PZU miało 35% udziału w rynku pracowniczych planów kapitałowych (PPK), mierzonego liczbą umów, co przełożyło się na 390 mln zł aktywów zgromadzonych w PPK na koniec 2020 roku, podano także.

Portfel inwestycyjny Grupy PZU przyniósł zwrot na poziomie 4,4%, czyli o 3,7 pkt proc. przekroczył stopę wolną od ryzyka.

„Tak dobry wynik został zrealizowany przy zachowaniu bezpiecznej struktury portfela, który na koniec roku 2020 składał się w 84% z instrumentów dłużnych. Nie byłoby to możliwe bez wdrażanych konsekwentnie fundamentalnych zmian w zarządzaniu naszymi portfelami. Zwiększamy poziom długu korporacyjnego o ratingu inwestycyjnym, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka akcji notowanych. Postawiliśmy też na strategie pozwalające na generowanie zysku odsetkowego, redukując przy tym wpływ przeszacowania wartości tych aktywów na wynik. To podejście bardzo dobrze się sprawdziło również w 2020 roku, który charakteryzował się wysoką zmiennością i niepewnością. Obecnie portfel główny zapewnia stabilny poziom przychodów odsetkowych, które są bazą dla generowanej rentowości w długim terminie. Tylko w samym IV kwartale 2020 roku zwrot na portfelu głównym wyniósł 5,1%, co w obecnych warunkach ekonomicznych stanowi ponadprzeciętny wynik na tle całego rynku” – skomentował członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Tomasz Kulik.

Dominująca pozycja na rynku ubezpieczeń na życie

Grupa PZU utrzymała w 2020 roku dominującą pozycję na rynku ubezpieczeń na życie z wysokim przypisem składki z ubezpieczeń indywidualnych (1,7 mld zł) i stabilną składką z ubezpieczeń na życie grupowych i indywidualnie kontynuowanych (7 mld zł).

„Wzrost znaczenia nowych rozwiązań w opiece nad pacjentami i zwiększenie popytu na telemedycynę stanowiły podstawę dynamicznego rozwoju w obszarze zdrowia. PZU Zdrowie w 2020 roku sukcesywnie zwiększało swój udział w rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Na koniec 2020 roku PZU Zdrowie miało już ponad 2,8 mln klientów produktów zdrowotnych. Przychody w tym okresie wyniosły 949 mln zł, co stanowi wzrost o 65% w ciągu ostatnich dwóch lat” – czytamy dalej w komunikacie.

Grupa PZU podkreśla też, że osiąga jedne z najwyższych współczynników wypłacalności wśród europejskich ubezpieczycieli, co potwierdza wysokie bezpieczeństwo prowadzonej działalności. Wskaźnik Solvency II na 30 września 2020 roku osiągnął poziom 257% dla całej Grupy, 284% dla PZU i 381% dla PZU Życie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1919 mln zł wobec 2651 mln zł zysku rok wcześniej.

Zarząd PZU będzie chciał rekomendować wypłatę dywidendy w 2021 r.

Zarząd PZU będzie chciał zarekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy w 2021 roku, poinformowała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła. 

„Biorąc pod uwagę stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego i przy założeniu, że pozostanie ono niezmienne, będziemy chcieli zarekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy w 2021 roku” – powiedziała Kozłowska -Chyła podczas briefingu prasowego. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto PZU w 2020 r. wyniósł 1 919 mln zł wobec 2 651 mln zł zysku rok wcześniej.

PZU chce wejść na rynek fitness

Grupa PZU chce wejść na rynek klubów fitness, ale obecnie nie planuje na nim przejęć – poinformował członek zarządu PZU Tomasz Kulik.

„Chcemy rozwijać się nie tylko jeśli chodzi o ubezpieczenia, ale również jeśli chodzi o usługi, które są komplementarne do ubezpieczeń. Tak chcemy zaistnieć na tym rynku usług, benefitów pracowniczych, ale to nie znaczy, że będziemy teraz kupować sieć fitness. Nie jesteśmy dzisiaj w żadnej takiej dyskusji” – powiedział Kulik podczas konferencji, pytany o plany wejścia PZU na rynek fitness.

„Będziemy wchodzić w te ekosystemy (…) tak samo jak robiliśmy to w przypadku zdrowia. Zanim zaistniejemy na pewnym rynku, będziemy chcieli się go nauczyć w relacji z partnerem, który już na nim działa. (…) Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w dyskusji dotyczącej przejęcia sieci fitness” – dodał.

W 2020 roku grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 23,87 mld zł, czyli o 1,3 proc. mniej niż w 2019 roku.

„Spodziewamy się wzrostu, zwłaszcza jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe. Tutaj uważamy, że może nie w pierwszej, ale w drugiej połowie roku rynek powinien zacząć się odbijać, do głosu powinny dojść takie zmiany jak wzrost optymizmu i konsumpcji. To powinno przekładać się na popyt na produkty ubezpieczeniowe” – powiedział Kulik, pytany o oczekiwania dotyczące składki w 2021 roku.

„Jeśli chodzi o rynek życiowy, to nasz optymizm jest nieco mniejszy. Cały czas będziemy obserwować to, co było w IV kwartale, czyli pewną próbę optymalizowania kosztów, szczególnie przez naszych klientów korporacyjnych (…)” – dodał. 

Zysk PZU w IV kw. wsparty wynikiem inwestycyjnym

Zysk netto grupy PZU w IV kwartale 2020 roku wyniósł 721 mln zł i okazał się 17 proc. wyższy od oczekiwań rynku. Analitycy oceniają, że zysk został wsparty lepszym wynikiem inwestycyjnym i nieco wyższą od oczekiwań składką. Inwestorzy czekać jednak będą na nową strategię ubezpieczyciela, która opublikowana ma być po sesji. Kurs akcji ubezpieczyciela po otwarciu czwartkowych notowań rośnie o 2,3 proc.

MACIEJ MARCINOWSKI, TRIGON DM:

„Składka brutto powyżej oczekiwań, głównie w segmencie korporacyjnym ubezpieczeń majątkowych. W ubezpieczeniach komunikacyjnych spadek wyniósł 5 proc. rdr. Ubezpieczenia życiowe płasko rdr, a działalność zagraniczna -1 proc. rdr. Duże umowy w pozakomunikacji odbyły się przy istotnym udziale reasekuratorów, więc składka zarobiona netto wypadła nawet lekko poniżej prognoz.

Wynik lokacyjny powyżej założeń. Spółka wskazuje na 27 proc. wzrostu kdk wyniku na swoim portfelu głównym do 550 mln zł z 434 mln zł w III kwartale 2020 r. Zysk na produktach inwestycyjnych na ryzyko klienta wyniósł 246 mln zł wobec 112 mln zł zysku w poprzednim kwartale.

Odszkodowania lepsze od naszych prognoz z uwagi na niższy udział produktów inwestycyjnych na ryzyko klienta w wyniku lokacyjnym (oczekiwaliśmy 340 mln zł). Największy wzrost w segmencie grupowych ubezpieczeń życiowych związany z wysoką śmiertelnością na Covid-19 (…)

Wpływ wyższej śmiertelności w ubezpieczeniach życiowych był jeszcze większy niż się spodziewaliśmy (kwartalna marża w ubezpieczeniach grupowych tylko 2 proc.). Po części spółka odrobiła to niższą szkodowością w ubezpieczeniach majątkowych (COR na poziomie 88,1 proc. wobec oczekiwanego 89,8 proc.).

Głównym źródłem przebicia prognoz był jednak wynik inwestycyjny. Wynik na portfelu głównym wyniósł aż 550 mln zł (w tym 143 mln zł z akcji), podczas gdy oczekiwaliśmy 360 mln zł. Wyniki oceniamy pozytywnie, spółka zawiązała dodatkowe 50 mln zł rezerwy na wyższą śmiertelność w I kwartale 2021 roku. Możliwe, że dywidenda w tym roku sięgnie nawet 3,7 zł na akcję. Nasze prognozy wyników i dywidend na kolejne lata wymagają podniesienia”.

MARTA CZAJKOWSKA-BAŁDYGA, HAITONG BANK:

„Jest kilka czynników, które sprawiły, że wynik netto PZU w ostatnim kwartale był wyższy od oczekiwań. Po pierwsze ubezpieczyciel pokazał lepszy od oczekiwań wynik inwestycyjny, a po drugie pozostałe koszty były nieco niższe, co związane jest pewnie z tym, że wynik na bankach okazał się lepszy niż tego oczekiwano – wyniósł 88 mln zł wobec 75 mln zł spodziewanych.

Pozytywnie do wyniku dołożyła się nieco wyższa składka przypisana brutto, warto też odnotować mniejszy niż zakładano wcześniej wpływ pandemii na wyniki, który wyniósł łącznie około 100 mln zł. To też miało pozytywny wpływ na wyniki.

Rynek czeka na strategię, pewnie zobaczymy w niej większą koncentrację na segmencie życiowym. Pytanie, co dalej z segmentem bankowym.

Pierwsza reakcja rynku na pokazane wyniki może być pozytywna”.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów w 2020 r. wyniosła blisko 379 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES