Przyszłość to natychmiastowe płatności detaliczne

Przyszłość to natychmiastowe płatności detaliczne
Fot. STOCK.ADOBE.COM/Thaspol
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Krajobraz płatności wciąż się zmienia. To szybkość, wygoda i konkurencja kształtują dziś ich przyszłość. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BRM) opublikował nowe statystyki dotyczące tego obszaru.

#BRM: Obecnie systemy szybkich płatności działają w 45 jurysdykcjach, a w najbliższej przyszłości liczba ta wzrośnie do 60 #ObrótBezgotówkowy #SzybkiePłatności #KartyPłatnicze #BankRozrachunkówMiędzynarodowych

Choć obserwujemy dynamiczny postęp w obszarze płatności elektronicznych, przyjmuje się, że gotówka wciąż będzie ważna, ale częściej będzie sposobem przechowywania wartości zamiast dokonywania płatności.

Napędzane innowacjami i zmianami preferencji konsumentów nowe systemy, metody i gracze kształtują przyszłość płatności. Innowacje sprawiają, że płatności krajowe stają się coraz bardziej wygodne, natychmiastowe i wszechobecne.

Systemy oferujące natychmiastowe płatności detaliczne są coraz bardziej dostępne na całym świecie. Wiele systemów płatności działa 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Obecnie systemy szybkich płatności działają w 45 jurysdykcjach, a w najbliższej przyszłości liczba ta wzrośnie do 60.

Szwedzi polubili szybkie płatności

Sposoby szybkiego płacenia różnią się oczywiście w zależności od jurysdykcji. Różna jest też ich absorbcja. W Meksyku, czy Nigerii dokonywanych jest mniej niż pięć szybkich płatności na osobę rocznie.

W bardziej dojrzałych systemach, takich jak Chile i Wielka Brytania, przetwarzało się około 30 płatności na głowę w ubiegłym roku.

Natomiast w Danii, Singapurze i Szwecji jest znacznie więcej. Np. przeciętny Szwed dokonuje ok. 40 szybkich płatności rocznie, dzięki popularności aplikacji mobilnej Swish, a których wartość przekracza 4 proc. PKB.

Innowacje i preferencje konsumentów nadal przenoszą płatności w kierunku wygodniejszych metod płatności elektronicznych. Wartość płatności kartą w stosunku do PKB rośnie niemal we wszystkich jurysdykcjach.

Natomiast wartość banknotów i monet o niewielkich nominałach w obiegu (zwykle używanych do płatności) zazwyczaj maleje.

Jednocześnie wykorzystanie banknotów o dużych nominałach (zwykle do przechowywania wartości) ogólnie rośnie, nawet szybciej niż banknotów o małych nominałach.

Gotówka ciągle ważna

Znaczenie gotówki w obiegu wzrasta w większości jurysdykcji. Idea społeczeństwa bezgotówkowego, nawet samo społeczeństwo „mniej gotówkowe”, jeszcze się więc nie zmaterializowało.

Wyjątkiem jest Szwecja, gdzie znaczenie gotówki w obiegu maleje, a płatności mobilne kwitną kosztem płatności kartą.

Konsumenci pragną też wygody w płaceniu, co odzwierciedla się np. w gwałtownym wzroście liczby kart zbliżeniowych na mieszkańca we wszystkich typach gospodarek.

Konsumenci częściej również korzystają z kart debetowych lub kredytowych poza graniami swoich państw.

Transakcje transgraniczne kartą wzrosły dwa razy szybciej niż płatności krajowe od 2012 roku.

W gospodarkach rozwiniętych konsumenci używają swojej karty średnio 14 razy w roku, podczas gdy w gospodarkach wschodzących średnia wynosi dwa razy w roku.

Coraz więcej podmiotów niebankowych na rynku

Wraz z nowymi graczami na rynku płatności wprowadzane są innowacje i zmiany w polityce. Tradycyjny ekosystem bankowy uwzględnia dziś zarówno działania fintechów, jak i dobrze znanych dużych firm. To – zdaniem banków – płatności najbardziej wpływają dziś na rozwój technologiczny i konkurencję w gospodarce.

We wszystkich jurysdykcjach podmioty niebankowe stanowią obecnie około jednej czwartej instytucji oferujących usługi płatnicze lub instrumenty płatnicze, co stanowi wzrost z 14 proc. w ciągu sześciu lat.

Podobny, ale mniej dramatyczny wzrost obserwuje się w przypadku dostawców pieniądza elektronicznego. Także banki centralne dostosowują się do sytuacji, rozszerzając dostęp do swoich systemów płatności – ok. 10 proc. to dziś dostawcy niebankowi.

Źródło: aleBank.pl