Przyszłość systemów centralnych. Czy już czas na chmurę?

Przyszłość systemów centralnych. Czy już czas na chmurę?
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Branża bankowa doświadcza obecnie dynamicznej transformacji cyfrowej i biznesowej. Transformacja ta wynika z możliwości, jakie dają otwarta bankowość i rozwiązania modelu banking as a service w połączeniu z nowoczesnymi technologiami, w tym rozwiązaniami chmurowymi.

Konieczność szybkiego dostosowywania się do zmiany, wymusza na sektorze bankowym redefinicję roli i kluczowych funkcjonalności bankowego systemu podstawowego.

Wprowadzanie nowych produktów bankowych, innowacyjnych sposobów kontaktu z klientem czy postęp w zakresie technologii, zwiększają złożoność funkcjonujących rozwiązań i wymuszają ich modernizację. Na konieczność zmiany wpływają czynniki wewnętrzne, takie jak: wyzwania związane ze wzrostem liczby wykorzystywanych kanałów i oferowanych produktów, z obsługą systemów legacy czy koniecznością zapewnienia wydajności funkcjonującego ekosystemu IT. Istotne są również przyczyny zewnętrzne związane z zapewnieniem zgodności regulacyjnej, utrzymaniem konkurencyjności banku czy rosnącą rolą klientocentryczności.

Oddając w Państwa ręce raport „Przyszłość systemów centralnych. Czy już czas na chmurę?”, mamy nadzieję, że stanie się on pomocną i inspirującą lekturą.

Raport do pobrania link poniżej

Modernizacja core banking odnosi się do zastąpienia, aktualizacji lub outsourcingu istniejącego systemu centralnego banku oraz działającej infrastruktury IT. Systemy te pełnią krytyczną funkcję w działalności operacyjnej banków. Obsługując rachunki, pożyczki i płatności – są one sercem banku i kręgosłupem jego zasobów IT.

Ograniczenia istniejących systemów podstawowych, skłaniają CIO banków do rozważenia różnych dróg ich modernizacji. Ocena istniejącej infrastruktury z punktu widzenia wydajnościowo-kosztowego i możliwości przeprojektowania architektury funkcjonującego rozwiązania, jest pierwszym krokiem do wypracowania podejścia modernizacji systemu centralnego.

W celu określenia wyzwań związanych z modernizacją systemów bankowości podstawowej, powstała grupa robocza „Przyszłość systemów centralnych. Czy już czas na chmurę?”. Skupia ona przedstawicieli banków oraz podmiotów świadczących dla nich usługi, członków Forum Technologii Bankowych.

Pracami grupy kierują: Joanna Aleksandrowicz i Andrzej Szelemetko (GFT Poland) oraz Grzegorz Kuliszewski (Microsoft). Celem grupy było przeprowadzenie badania wśród banków zrzeszonych w ZBP i stworzenie miejsca wymiany doświadczeń dotyczących trendów i działań obserwowanych w zakresie modernizacji systemów centralnych w polskich bankach. Skupiono się także na identyfikacji wyzwań, z jakimi mierzy się sektor bankowy w tym zakresie, zarówno w kontekście biznesowym, jak i technologicznym.

Wynikiem prac grupy roboczej jest niniejszy raport, omawiający status funkcjonowania systemów centralnych w polskich bankach, obserwowane trendy w ich rozwoju oraz przedstawiający rekomendacje sektorowe w obszarze modernizacji systemów centralnych.

Opracowanie przygotowane przez Związek Banków Polskich oraz partnerów technologicznych.

Źródło: BANK.pl, Związek Banków Polskich / ZBP