Przepisy dotyczące neutralizacji banknotów i automatyzacja procesów gotówkowych w programie tegorocznego Kongresu Obsługi Gotówki

Przepisy dotyczące neutralizacji banknotów i automatyzacja procesów gotówkowych w programie tegorocznego Kongresu Obsługi Gotówki
Krzysztof Kołodziejczyk,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przed Kongresem Obsługi Gotówki rozmawiamy z Krzysztofem Kołodziejczykiem, wiceprezesem zarządu Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki i prezesem Talemax Sp. z o.o.

Karol Mórawski: Przed nami kolejny już Kongres Obsługi Gotówki. Poprzednie edycje miały wiele głośnych akcentów, jak choćby ta z roku 2020, kiedy to prezes NBP zapowiedział podjęcie prac nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Co będzie dominować w agendzie  tegorocznego Kongresu?

Krzysztof Kołodziejczyk: Na rynku obrotu gotówkowego w Polsce i na świecie dzieje się bardzo dużo, na Kongresie Obsługi Gotówki nie zabraknie więc na pewno ciekawych tematów do dyskusji.

Chyba najbardziej gorącą obecnie kwestią jest wejście w życie, już w najbliższych tygodniach, Rozporządzenia MSWiA nakazującego wdrożenie systemów neutralizacji znaków pieniężnych w bankomatach i bankowozach. Pojawiło się w tej sprawie sporo wątpliwości. Kongres będzie więc znakomitym miejscem, żeby spróbować je wyjaśnić.

Jakie kwestie, związane z implementacją nowych przepisów dotyczących neutralizowania wartości pieniężnej, generują największy oddźwięk na rynku?

Dużo dyskusji wzbudza m.in. kwestia kosztów związanych z wprowadzeniem tego Rozporządzenia. Właściciele bankomatów mówią o tym, że są one tak wysokie, że wiele bankomatów stanie się nierentownych i zostaną usunięte z naszych ulic.

Wskazują, że bardzo dużym problemem jest tu postawa międzynarodowych organizacji płatniczych, które nie godzą się na dostosowanie wysokości prowizji, jaką otrzymują za każdą transakcję, do zmieniających się realiów rynkowych. Rzeczywiście, stawki te są na praktycznie niezmienionym poziomie już od ponad dziesięciu lat, a w tym czasie koszty utrzymania bankomatów zdecydowanie wzrosły. Instalacje systemów barwiących ten niekorzystny trend wzmocnią.

Dużym problemem jest też niemożność dostosowania się do wymogów rozporządzenia w zakresie transportu.  Powodem tego jest brak technicznych rozwiązań, które pozwalałyby na odpowiednie zabezpieczenie kaset bankomatowych, w których nie ma zainstalowanego modułu barwiącego (a takich nadal będzie większość).

Miejmy nadzieję, że będzie możliwość dyskusji na ten temat z przedstawicielami MSWiA oraz Policji.

Barwienie banknotów to istotny, ale nie jedyny czynnik determinujący transformację obsługi gotówki. O czym jeszcze dowiemy się podczas zbliżających się obrad Kongresu?

Sporo miejsca zostanie na pewno poświęcone kwestii automatyzacji procesów gotówkowych. W związku ze wzrostem kosztów obsługi gotówki, jest to bowiem proces nieunikniony.

W Polsce stosunkowo dobrze rozwinięty jest rynek bankomatów i wpłatomatów, niestety na innych polach jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Dotyczy to przede wszystkim obszaru handlu detalicznego.

W krajach rozwiniętych automatyzacja gotówki, przede wszystkim w postaci recyklerów banknotów i monet oraz wpłatomatów jest już bardzo zaawansowana. W Polsce, mimo sporego zainteresowania, wdrożenia w tym obszarze idą na razie bardzo powoli.

Źródło: BANK.pl