Projekcja NBP: inflacja bazowa wyniesie 10,5% w 2023, obniży się do 6,1% w 2024 i 4% w 2025 roku

Projekcja NBP: inflacja bazowa wyniesie 10,5% w 2023, obniży się do 6,1% w 2024 i 4% w 2025 roku
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
- Inflacja bazowa (CPI po wyłączeniu cen żywności i energii) wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - 10,5% r/r w 2023 r., 6,1% w 2024 r. i 4% w 2025 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

W 2023 r. inflacja bazowa wyniesie – według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej – 11,6% r/r w II, 10% w III kw. i 8,5% w IV kw.

W 2024 r. będzie to odpowiednio – w kolejnych kwartałach: 7,3%, 6,2%, 5,7% i 5,2%, zaś w 2025 r.: 4,6%, 4,2%, 3,8% i 3,4%.

Czytaj także: RPP utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie

Spowolnienie wzrostu zagregowanego popytu w gospodarce

„W latach 2024-2025 do obniżenia inflacji cen konsumenta silniej przyczynia się spowolnienie wzrostu zagregowanego popytu w gospodarce, co obrazuje ujemna luka popytowa, oraz powiązany z nim spadek dynamiki kosztów związanych z zatrudnieniem.

W efekcie w okresie tym większą rolę w obniżaniu się wskaźnika CPI odgrywa spadek inflacji bazowej” – czytamy w „Raporcie o inflacji”.

Czytaj także: Prezes NBP ogłasza zakończenie cyklu wzrostu podwyżek stóp procentowych

Ścieżka inflacji konsumenckiej CPI

Jak podał NBP, ścieżka inflacji konsumenckiej CPI w projekcji kształtuje się pod wpływem rewizji w dół cen energii w całym jej horyzoncie, przy jednoczesnym szybszym wzroście cen żywności w br. oraz nieznacznej korekcie w górę inflacji bazowej w latach 2023-2025.

Projekcja lipcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od II kw. 2023 r. do IV kw. 2025 r. – punktem startowym projekcji jest I kw. 2023 r.

Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z uwzględnieniem danych dostępnych do 22 czerwca 2023 r. (cut-off date).

Czytaj także: Stopy procentowe w strefie euro i USA wzrosną, ale w Polsce spadną?

Źródło: ISBnews