Program Czyste Powietrze: od połowy roku kredyty z dotacjami dostępne dla klientów Zrzeszenia BPS

Program Czyste Powietrze: od połowy roku kredyty z dotacjami dostępne dla klientów Zrzeszenia BPS
Fot. stock.adobe.com / Dmytro Tolokonov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS i Bank BPS podpisały umowę o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nowy kredyt z przeznaczeniem na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych, zostanie udostępniony Klientom w połowie tego roku ‒ poinformowała w komunikacie Grupa BPS.

Łączny budżet, w ramach którego banki będę przekazywać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytów na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem Czyste Powietrze, to 1,5 mld zł.

Wysoki limit na finansowanie dla banków spółdzielczych

Kwota ta zostanie podzielona pomiędzy siedem banków, które zgłosiły się do programu. Banki spółdzielcze Zrzeszenia BPS i Bank BPS otrzymały jeden z trzech największych limitów na finansowanie.

– Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości to 324 banki spółdzielcze i łącznie ponad 2300 placówek w całej Polsce. Banki spółdzielcze są szczególnie aktywne w małych miastach i gminach wiejskich, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna. To właśnie właściciele domów jednorodzinnych są naturalnymi odbiorcami programu Czyste Powietrze.

Nasi Klienci również w ubiegłych latach wykazywali duże zainteresowanie finansowaniem ekologicznych zmian w swoich domach czy gospodarstwach. Program Czyste Powietrze to szansa na realne oszczędności dla naszych klientów i zdrowsze życie dla nas wszystkich – mówi Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA.

Aktualnie trwają prace nad systemami IT, które umożliwią przekazywanie wniosków z banków do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Program Czyste Powietrze to szansa na realne oszczędności dla naszych klientów i zdrowsze życie dla nas wszystkich

Warunkiem przystąpienia do programu Czyste Powietrze było zapewnienie przez banki możliwości składania wniosków o kredyt w ramach programu w każdym województwie.

Czytaj także: Czyste Powietrze: ścieżka bankowa w programie coraz bliżej; podpisano umowy o współpracy z pierwszymi 7 bankami

Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji, pomoc merytoryczna dla klientów

Podpisana dzisiaj umowa pomiędzy Bankiem BPS i NFOŚiGW gwarantuje klientom banków spółdzielczych z Grupy BPS dostęp nie tylko do kredytów z dotacjami, ale także pomoc merytoryczną dla klientów.

Wnioskodawca załatwi wszystko w jednym „okienku” bankowym

Pracownicy oddziałów zostaną przeszkoleni przez NFOŚiGW i udzielać będą niezbędnych informacji o programie. Pomogą także w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu w danym banku.

To oznacza, że wnioskodawca załatwi wszystko w jednym „okienku” bankowym, ponieważ bank – po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę – prześle za niego wniosek o dotację do właściwego terytorialnie WFOŚiGW. Ułatwi to kwestie proceduralne i skróci czas oczekiwania na odpowiedź odnośnie dotacji.

Czytaj także: Zadbamy o czyste powietrze, bo sami nim oddychamy

Kredyty do 2022 roku

Dodatkowo planowane jest uruchomienie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego, zasilanego środkami z NFOŚiGW, stanowiącego system gwarancyjny kredytów udzielanych przez banki.

Umowa gwarantuje klientom banków spółdzielczych z Grupy BPS dostęp nie tylko do kredytów z dotacjami, ale także pomoc merytoryczną dla klientów

Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące będą mogły zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji objętych programem.

Kredyty w ramach programu Czyste Powietrze będą udzielane od połowy 2021 do końca 2022 roku.

Czytaj także: Banki i gminy w nowej odsłonie Czystego Powietrza

Źródło: Bank Polskiej Spółdzielczości / Bank BPS