Program Czyste Powietrze: kredyty z dotacją już dostępne w Banku BPS oraz pierwszych bankach spółdzielczych Zrzeszenia BPS

Program Czyste Powietrze: kredyty z dotacją już dostępne w Banku BPS oraz pierwszych bankach spółdzielczych Zrzeszenia BPS
Źródło: Bank BPS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
16 grudnia w Zrzeszeniu BPS ruszyła ścieżka bankowa programu Czyste Powietrze. Klienci pierwszych banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS i Banku BPS mogą już składać wnioski o Kredyt Czyste Powietrze i jednocześnie wnioski o dotację w ramach Programu, poinformował Bank.

– Walka ze smogiem i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to wyraz naszej troski o jakość życia w tysiącach polskich miejscowości, a banki spółdzielcze od początku swojej działalności aktywnie włączały się w akcje na rzecz ich mieszkańców.

Jednocześnie dbamy o portfele naszych Klientów, bo ekologiczne źródła ciepła to oszczędności na rachunkach za prąd i ogrzewanie rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Banki spółdzielcze naszego Zrzeszenia będą sukcesywnie przystępować do realizacji programu  – mówi Krzysztof Kokot, wiceprezes Zarządu Banku BPS.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to wyraz naszej troski o jakość życia w tysiącach polskich miejscowości

– Włączenie Banku BPS i banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS, które mają swoje placówki w mniejszych miejscowościach, to dla nas ważna droga dotarcia z programem Czyste Powietrze do Polski gminnej i powiatowej.

Liczymy na jeszcze większe zainteresowanie ścieżką bankową w Czystym Powietrzu po włączeniu się banków spółdzielczych, które są najbliżej lokalnych społeczności – podkreśla Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Czytaj także: Ranking programu Czyste Powietrze: gdzie najszybciej likwidują kopciuchy?

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?

Pogram Czyste Powietrze to największy i najważniejszy w Polsce projekt służący skutecznej poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy z szesnastoma funduszami wojewódzkimi.

Włączenie Banku BPS i banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS, które mają swoje placówki w mniejszych miejscowościach, to dla nas ważna droga dotarcia z programem Czyste Powietrze do Polski gminnej i powiatowej

Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Ekologiczne zmiany, na które można uzyskać dotację, to m.in.:

– demontaż nieefektywnego źródła ciepła,

– zakup i instalacja nowego źródła ogrzewania (np. pompa ciepła, gazowy kocioł kondensacyjny),

– podłączenie do sieci ciepłowniczej,

– instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła,

– wymiana okien,

– ocieplenie budynku

– instalacja paneli fotowoltaicznych.

Ścieżka bankowa w programie Czyste Powietrze otwiera możliwość realizacji ekologicznych przedsięwzięć szerokiej grupie mieszkańców budownictwa jednorodzinnego.

By zacząć działać nie trzeba dysponować dużym kapitałem. Można już teraz zacząć czerpać korzyści z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań grzewczych i energetycznych dzięki bankowym Kredytom Czyste Powietrze.

Dodatkowo, spłata takiego kredytu zostanie w części pokryta z dotacji. Warunkiem jest przeznaczenie co najmniej 95 proc. kwoty kredytu na realizację przedsięwzięć określonych programem Czyste Powietrze (tzw. koszty kwalifikowane), a pozostałe 5 proc. – na koszty powiązane bezpośrednio z programem.

Czytaj także: FLBS 2021: Polski Ład i Europejski Zielony Ład – co niosą dla bankowości spółdzielczej?

Kryteria procedury kredytowej

Procedura ubiegania się o Kredyt Czyste Powietrze przebiega analogicznie, jak w przypadku innych kredytów gotówkowych, z tą różnicą, że równolegle z badaniem zdolności kredytowej Klienta, bank przeprowadza weryfikację pod kątem spełnienia kryteriów skorzystania z programu.

Wśród wymaganych dokumentów są m.in.:

– odpis księgi wieczystej umożliwiający weryfikację danych dotyczących nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,

– oświadczenia współwłaścicieli/współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dotację,

– zaświadczenie z gminy potwierdzające wysokość dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby składającej wniosek o dotację (w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania).

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej oraz pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację, Klient podpisuje w banku spółdzielczym lub w Banku BPS dwa dokumenty: umowę kredytową i wniosek o dotację. Następnie należy poczekać na decyzję właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) – do 14 dni kalendarzowych.

Ekologiczne przedsięwzięcie należy rozpocząć nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dotację w banku i zrealizować w ciągu 18 miesięcy. Rozliczenie dotacji następuje w całości po zakończeniu przedsięwzięcia. Dotacja przekazywana przez WFOŚiGW przeznaczana będzie na spłatę części kapitału Kredytu Czyste Powietrze.

W Banku BPS Kredyt Czyste Powietrze jest oprocentowany 7,2 proc. w skali roku, prowizja wynosi 4,5 proc., a RRSO 10,83 proc. Poszczególne banki spółdzielcze Zrzeszenia BPS warunki cenowe ustalają indywidualnie, kredyt jednak ma tę samą nazwę.

Pula kredytów z dotacjami jest ograniczona. Zrzeszenie BPS rekomenduje zainteresowanym Klientom zgłoszenie się na stronie internetowej https://mojbank.pl/czyste-powietrze

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów kwalifikowanych w Programie Czyste Powietrze znajdują się na oficjalnej stronie https://www.czystepowietrze.gov.pl/.

Grupa BPS również na swojej stronie internetowej zamieszcza porady i wskazówki dla osób zainteresowanych programem: https://mojbank.pl oraz https://bankbps.pl/

Lista Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS, które udzielają Kredytu Czyste Powietrze dostępna jest na stronie:

https://mojbank.pl/czyste-powietrze oraz

Źródło: Bank Polskiej Spółdzielczości / Bank BPS