Profesjonalna i skuteczna windykacja: Długi na (kryzysowej) wadze

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Kryzys - choć na razie rykoszetem - zaczyna się odbijać na polskiej gospodarce. Konsekwencją jej spowolnienia będą narastające zatory finansowe, stopniowo coraz bardziej odczuwalne przez wielu konsumentów i podmioty gospodarcze. Także - a może nawet przede wszystkim - przez banki.

Marek Matusiak

Najbardziej dokuczliwym skutkiem światowych zawirowań finansowych jest stopniowe wychładzanie gospodarki. Zaostrzenie restrykcji w udzielaniu kredytów, połączone ze wzrostem ceny pieniądza oraz ze zwyżką cen produktów i usług, będzie miało negatywny wpływ na koszty funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Efekt domina

Jest oczywiste, że wiele z nich straci lub – w najlepszym wypadku – obniży zdolność kredytową. Przy ograniczonym dostępie do zewnętrznego finansowania zacznie nagminnie korzystać z kredytu kupieckiego, na początku opóźniając płatności zobowiązań. Ponieważ jednak ten sam mechanizm stosować będą ich odbiorcy, wkrótce może się okazać, że rosnąca liczba podmiotów, dotychczas niemająca problemów z terminowym regulowaniem swoich należności, stanie się dłużnikami.

Podstawowym celem sekurytyzacji regularnych aktywów jest zdobycie przez bank funduszy na prowadzenie bieżącej działalności oraz rozwój.

Kryzys finansowy bywa zatem zabójczy dla wielu producentów i usługodawców reprezentujących w zasadzie całą gospodarkę. Do wyjątków należy branża windykacji długów, dla której kryzys oznacza niemal automatyczny zalew zleceń odzyskiwania, z reguły mocno przeterminowanych, należności. Windykatorzy powinni się zatem cieszyć.

– To nie takie proste. W czasie kryzysu wzrasta zarówno wartość, jak i liczba niespłaconych długów w sektorze B2B i B2C, większe są opóźnienia w regulowaniu zobowiązań, ale też i znacząco obniżają się możliwości spłaty zobowiązań firm i konsumentów – dowodzi Grzegorz Dmowski, prezes Altus Risk Management Services.

Zdecydowanie mniejsza skuteczność odzyskiwania długów nie oznacza jednak zachwiania optymizmu windykatorów, ponieważ kryzys zwiększa zainteresowanie innymi świadczonymi przez nich usługami.

– Kryzys spowodował wzrost świadomości zleceniodawców, co do tego, jak ważna jest prewencja w ocenie kondycji finansowej partnerów biznesowych. A przecież można precyzyjnie sprawdzić wiarygodność partnera gospodarczego. Dotyczy to także kredytobiorcy – przypomina Stanisław Wojtaszek, prezes Creditreform Polska.

Jerzy Korcz

prezes Jatex Finanse

W końcu ubiegłego roku odnotowano wyraźny wzrost liczby wniosków o rozpoczęcie procesu upadłości, co jest oczywistym dowodem, że światowy kryzys zaczyna docierać do Polski. Przedsiębiorcy doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego wielu naszych klientów znacznie chętniej niż dotychczas korzysta z oferowanego przez nas monitoringu płatności, który często rozpoczyna się nawet jeszcze przed zawarciem transakcji z kontrahentem. To właściwy kierunek, bo w gospodarce finansowej w dobie kryzysu najbardziej potrzebna jest profilaktyka.

Równocześnie odnotowujemy bardzo wyraźny wzrost liczby zleceń na windykację należności; w stosunku do sytuacji sprzed roku jest ich 6-8 razy więcej. Wzrosły także – nawet kilkunastokrotnie – kwoty długów skierowanych do windykacji. Przeważają należności z branży budowlanej, transportowej oraz poligraficznej. Mimo to na rynku nie ma paniki.

Przewidywanie rozwoju sytuacji jest bardzo trudne, bo nie wiadomo, w jakim stopniu zmaleje eksport i popyt krajowy, a pora roku dodatkowo ogranicza efekty budowlane. Jeśli jednak budownictwo rozrusza producentów stali, to możemy mieć do czynienia z gospodarczym odbiciem. Obecnie dyscyplina płatnicza raczej będzie się pogarszać, bo już dziś dotyczy nie tylko małych producentów, ale też renomowanych dużych firm.

Mariusz Hildebrand

prezes InfoMonitora

W sytuacji, jaka obecnie panuje na rynku należy spodziewać się zwiększonego zainteresowania usługami firm windykacyjnych. Z publikowanego cyklicznie przez InfoMonitor raportu InfoDług wynika, iż od sierpnia 2007 r. do listopada 2008 r. przeterminowane zadłużenie Polaków wzrosło o ponad 3 miliardy zł, dlatego firmy będą musiały znaleźć skuteczny sposób na nierzetelnych dłużników. Wsparciem dla przedsiębiorców będą na pewno biura informacji gospodarczej, które oferują usługę tzw. miękkiej windykacji. Umieszczenie dłużnika w Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora, w której potencjalnych klientów weryfikują m.in. banki, firmy telekomunikacyjne, leasingowe i pożyczkowe skutecznie zmobilizuje go do spłaty należności. Jednak w przypadku należności najtrudniejszych, konieczne będzie zaangażowanie firmy windykacyjnej.

Również planowane zmiany w prawie dadzą firmom windykacyjnym nowe możliwości rozwoju i zwiększenia skuteczności odzyskiwania wierzytelności. Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych da wierzycielom wtórnym możliwość przekazywania informacji o dłużnikach do biur informacji gospodarczej. Zmiana ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI