Redaktor Naczelny MF BANK: luty 2009 Kryzys niepowtarzalną okazją?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

azembski.robert.01.100xCzy zamęt na rynkach finansowych, spowolnienie, kłopoty i kryzys mogą stanowić szansę dla banków? Jak najbardziej. I nie chodzi tylko o to, że ci, którzy potrafią szybko podążać za zmieniającymi się błyskawicznie rynkami i trendami, mają zwiększone szanse zysków na różnych rynkach. Są i inne aspekty. W czasie kryzysu większość dóbr, np. praca, nieruchomości itd. tanieje; jest ich szeroki wybór. Obecna sytuacja to także niepowtarzalna być może szansa dla banków państwowych i spółdzielczych, do których zaufanie nie zostało nadszarpnięte i które nie mają takich problemów, jak te posiadające spółki matki poza granicami Polski.

Robert Azembski
Redaktor Naczelny

W tym, poszerzonym numerze „BANKU” chciałbym Państwu zaproponować szczególnie kilka materiałów, bezpośrednio lub pośrednio związanych z obecną, trudną sytuacją. Interesujące i rozsądne rozwiązania dla naszego rządu oraz NBP proponuje prof. Stanisław Gomułka („Kredytem w recesję!”, s. 18-19). Bardzo polecamy „Temat numeru” poświęcony wykorzystaniu funduszy unijnych i roli banków – tym bardziej, że kwestia ta budzi ostatnio spore kontrowersje (artykuły M.T. Starkowskiego – „Przed szansą” i A. Lewickiego „Banki nie wycofują się” oraz sonda ekspercka na ten temat – s. 10-15). Interesujący tekst traktuje o alternatywnym modelu prowadzenia biznesu bankowego, nacechowanym swoistą etyką („Uczciwsza twarz bankowości?”, s. 34-36). Po kryzysie musi ukształtować się nowy model bankowości, co do tego jest już pełna zgoda. Czy będzie zbliżony do któregoś z modeli opisanych w artykule?

Jak zwykle polecamy praktyczne teksty prawne, będące rodzajem „kierunkowskazów” w codziennej praktyce bankowej. Taki też charakter ma przygotowany przez redakcję raport specjalny „Skuteczna i profesjonalna windykacja”, którego tematyki – szczególnie w trudnych czasach – nie trzeba dodatkowo rekomendować. Owocnej lektury!