Rynek finansowy: Kronika – styczeń 2009

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wydarzenia i wskaźniki

 • Rekapitalizacja możliwa. Rząd przyjął projekt ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych. Według jej założeń Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji instytucjom finansowym zagrożonym utratą płynności lub nawet je przejmować po cenie rynkowej. Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji instytucjom finansowym, które są zagrożone utratą płynności, w formie objęcia akcji, obligacji lub bankowych papierów finansowych.

 • GUS poinformował, że pomimo notowanych w II półroczu oznak spowolnienia w wielu obszarach gospodarki, Polska należała do krajów o najwyższym wzroście PKB w Unii Europejskiej. Sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu o 20,2 proc. m/m i 6,6 proc. r/r. W grudniu 2008 r. oddano do użytkowania 31 031 mieszkań, czyli więcej o 144,1 proc. m/m oraz o 80,3 proc. r/r. W 2008 r. oddano do użytkowania łącznie 165 833 mieszkań, czyli o 24,0 proc. więcej w relacji r/r. Stopa bezrobocia wyniosła w grudniu 9,5 proc. wobec 9,1 proc. miesiąc wcześniej oraz 11,4 proc. w grudniu 2007 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu wzrosły o 3,3 proc. w stosunku do grudnia 2007 r., a w porównaniu z listopadem spadły o 0,1 proc. Produkt krajowy brutto (PKB) w cenach stałych roku poprzedniego wzrósł w 2008 r. o 4,8 proc. r/r wobec 6,7 proc. w poprzednim roku, podał wstępny szacunek GUS. Stopa inwestycji w gospodarce (tj. relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB w cenach bieżących) wyniosła ponad 22,0 proc. wobec 21,6 proc. rok wcześniej.
 • Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych ma być zlikwidowany, podobnie jak Fundusz Poręczeń Unijnych. Aktywa netto zlikwidowanych funduszy zasilą fundusz statutowy BGK, co pozwoli mu zwiększyć skalę działalności poręczeniowej i gwarancyjnej. Wzrośnie rola Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie udzielał (we własnym imieniu i na własny rachunek), poręczeń lub gwarancji w ramach programów rządowych uchwalonych przez Radę Ministrów. BGK ma być m.in. dokapitalizowany kwotą 1,13 mld zł.
 • W pierwszym pomiarze 2009 r. nastąpił wzrost wartości wskaźnika PENGAB w porównaniu do grudniowego wyniku o 1,7 pp. do poziomu 22,8 pkt. Podniesienie poziomu odnotowano jedynie w warstwie bieżących ocen (o 7,7 pp.). Wskaźnik prognoz spadł natomiast o 4,5 pkt. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury informujący o sytuacji ekonomicznej placówek w stosunku do poziomu sprzed miesiąca jest niższy o 2,3 pkt. i aktualnie wynosi 8,5 proc. Inflacja prognozowana na bieżący rok wynosi 3,95 proc. Oczekuje się, że w 2009 r. złoty nie zmieni istotnie wartości w stosunku do euro i dolara. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 75 pb. Główna stopa procentowa wynosi obecnie 4,25 proc. W ocenie Rady, w najbliższych miesiącach inflacja będzie nadal spadać do celu inflacyjnego NBP.
 • Rekomendacja T przewiduje podwyższenie poziomu zabezpieczenia przy udzielaniu kredytów walutowych o 10 proc. dla kredytó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI