Produkcja budowlana we wrześniu zaskoczyła negatywnie, wzrost wyhamowuje

Produkcja budowlana we wrześniu zaskoczyła negatywnie, wzrost wyhamowuje
Fot. stock.adobe.com/kielesinski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła we wrześniu br. o 4,3% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 9,3%.

„Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób we wrześniu 2021 roku była wyższa o 4,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem spadek o 9,8%) oraz o 9,3% w stosunku do sierpnia bieżącego roku (przed rokiem wzrost o 15,5%)” – podał GUS.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 4,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku oraz niższym o 2% w porównaniu z sierpniem 2021 roku, podano także.

Czytaj także: Wzrost gospodarczy w III kw. na czwórkę z plusem >>>

Konsensus rynkowy to 8,3% wzrostu produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

Liczba pozwoleń na budowę mieszkań wzrosła o 14,1 proc. rdr

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła we wrześniu br. o 14,1% r/r do 27 264, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,5%, podał także GUS.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 15 305 pozwoleń (wzrost o 7,7% r/r i spadek o 5% m/m), podał również GUS.

„Od początku roku do końca września 2021 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 254,7 tys. mieszkań, tj. o 32,4% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (157,5 tys., wzrost o 36,9% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (94,4 tys., wzrost o 25,7%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,9% ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 2 781 mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (2 265 mieszkań w roku ubiegłym)” – czytamy w komunikacie.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, spadła o 16,3 proc. rdr

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto we wrześniu br. spadła o 16,3% r/r i wyniosła 21 959, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 8,4%, podał GUS.

W grupie deweloperów odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 33,7% r/r do 11 268 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano spadek o 19,7%, podał także Urząd.

„W trzech pierwszych kwartałach 2021 r. rozpoczęto budowę 216,4 tys. mieszkań, tj. o 29,3% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 128 tys. mieszkań (o 36,5% więcej), a inwestorzy indywidualni 84,6 tys. (o 19,5% więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,2% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 3 795 mieszkań (wobec 2 730 w roku poprzednim)” – czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec września 2021 r. w budowie pozostawało 880,6 tys. mieszkań, tj. o 5,3% więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2020, podał także Urząd.

Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 13,1 proc. rdr

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania we wrześniu br. wzrosła o 13,1% r/r do 21 905, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 16,1%, podał GUS.

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 14 514 mieszkań, co oznacza wzrost o 16,1% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 26,3%, podał również GUS.

„Według wstępnych danych, w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. oddano do użytkowania 164,4 tys. mieszkań, tj. o 5,2% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 97,3 tys. mieszkań – o 3,8% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 63,8 tys. mieszkań, tj. 21,3% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 3 318 mieszkań (2 567 przed rokiem)” – czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wyniosła 15,4 mln m2, czyli o 11% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 93,7 m2, podał także GUS.

Wrześniowa produkcja budowlano-montażowa rozczarowała, braki materiałów i wzrost cen ciążą sektorowi

Wrześniowe dane o produkcji budowlano-montażowej w Polsce rozczarowały rynek. Braki materiałów i wzrost cen podbijają koszty produkcji i powodują opóźnienia. Czynniki te mogą hamować tempo wzrostu produkcji w najbliższych miesiącach, co przekładać się będzie na wolniejsze tempo wzrostu krajowego PKB – oceniają ekonomiści.

ING BANK ŚLĄSKI:

Wrzesień przyniósł rozczarowanie w budownictwie.

„Produkcja budowlano-montażowa wzrosła realnie o 4,3 proc. rdr, podczas gdy mediana prognoz ekonomistów wskazywała wzrost o 8,3 proc. W budownictwie infrastrukturalnym odnotowano wzrost o 1,2 proc. rdr wobec 6,8 proc. w sierpniu. Roboty specjalistyczne wzrosły realnie o 21,7 proc. wobec 29,7 proc. przed miesiącem. Za to budowa budynków spadła o 3,4 proc. rdr po zaledwie 0,4 proc. wzroście w sierpniu.

Budownictwu infrastrukturalnemu i robotom specjalistycznym może w najbliższych miesiącach pomagać zwiększenie przez rząd w nowelizacji budżetu środków na drogi i inwestycje kolejowe. W przypadku wznoszenia budynków, ciążyć może wzrost cen materiałów budowlanych i dostępność atrakcyjnych gruntów. Pomimo ostatniej podwyżki stóp, realnie są one wciąż mocno ujemne, co przy silnym rynku pracy powinno utrzymać wysoki popyt na mieszkania”.

BANK MILLENNIUM:

„W ostatnim okresie miesięczne dynamiki produkcji budowlano-montażowej były dość wahliwe, choć nie wpływa to na modyfikację szerszego obrazu raczej stabilnej aktywności w budownictwie.

Z jednej strony hamuje bowiem budowa budynków, z drugiej zaś silnie przyrasta wartość specjalistycznych robót budowlanych.

Jest to zgodne ze stabilnymi wynikami badania koniunktury GUS w tym sektorze. Oczekiwania dla niego w dłuższym horyzoncie pozostają optymistyczne, gdyż uwzględniają spodziewany stopniowy wzrost absorpcji środków unijnych, które w znacznej części przeznaczone będą na inwestycje infrastrukturalne.

Jednocześnie aktywność w budownictwie mieszkaniowym powinna się stabilizować. Pozytywne uwarunkowania popytowe napotykają jednak problemy z podażą materiałów budowlanych (stal, drewno, materiały wykończeniowe) i bardzo silnym wzrostem ich cen. Stąd część wykonawców może odmawiać podpisania umowy z inwestorem oraz zejść z budowy, gdyż ewentualne kary mogą być niższe niż efekt rosnących cen. Zaburzałoby to aktywność w sektorze budowlanym, który powinien pomimo tego wspierać wzrost gospodarczy w całym 2021 r., a także w 2022 r.”.

BANK PEKAO:

Produkcja budowlano-montażowa zaskoczyła na minus.

„Na temat przyczyn względnej słabości budownictwa – produkcja jest wciąż ok. 9 proc. poniżej szczytu sprzed pandemii – wypowiadaliśmy się już wielokrotnie. Powtórzymy jedynie, że bez zakończenia pauzy w inwestycjach publicznych trwałe wzrosty produkcji budowlanej są mało prawdopodobne. Na podstawie wrześniowego zestawu danych makro szacujemy, że PKB wzrósł o 4,7 proc. rdr w III kw. i podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu o 5,0 proc. w całym roku.”

MONIKA KURTEK, BANK POCZTOWY:

„Wrześniowa dynamika produkcji budowlano-montażowej była wyraźnie niższa w porównaniu do zanotowanej w sierpniu. Okazała się też niższa od średnich oczekiwań rynkowych. Warunki pogodowe we wrześniu sprzyjały realizacji projektów budowlanych, popyt jest ogólnie także nadal wysoki, a zatem to nie te czynniki stały za spowolnieniem. W całym trzecim kwartale, jak wynika z szacunków, tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej wyniosło ok. 6,0 proc. rdr w porównaniu z około 2-proc. wzrostem rdr w drugim kwartale, co wskazuje na poprawę w sektorze budowlanym w tym okresie, choć można było mieć nadzieję na jeszcze lepsze wyniki.

Sektor budowlany, podobnie jak przemysł, będzie w kolejnych miesiącach nadal doświadczał wysokiego popytu. Niestety w jednym i drugim przypadku uwidaczniają się coraz bardziej te same problemy: braki materiałów i ogólny wzrost ich cen, co z jednej strony podbija koszty produkcji, a z drugiej powoduje pewne opóźnienia”.

„Czynniki te mogą hamować tempo wzrostu produkcji w najbliższej przyszłości, co przekładać się będzie na wolniejsze tempo wzrostu PKB.

JAKU RYBACKI, PIE:

„Negatywnie zaskoczyła produkcja budowlano-montażowa. Wzrost spowolnił z 10,2 proc. do 4,3 proc., sporo poniżej rynkowych prognoz (8,3 proc.). Komentarz GUS wskazuje na słabe wyniki we wznoszeniu budynków oraz inwestycjach infrastrukturalnych. Jedynym segmentem, który notuje wysoki wzrost, są prace specjalistyczne obejmujące m.in. roboty przygotowawcze i wykończeniowe procesu budowlanego oraz prace geologiczne”.

Skokowy wzrost cen materiałów ogranicza aktywność – co jest już widoczne w wykorzystaniu mocy produkcyjnych wśród największych firm.

PKO BP:

„Budowlance nie służy spowolnienie inwestycji infrastrukturalnych i wśród deweloperów, które prawdopodobnie wynika z ograniczeń podażowych, mniejszej dostępności gruntów i niedoborów pracowników.”

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES