Problem ze spłatą raty kredytu po mocnym wzroście stóp procentowych? Pomóc może Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Problem ze spłatą raty kredytu po mocnym wzroście stóp procentowych? Pomóc może Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Fot. stock.adobe.com/SB Arts Media
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mocna podwyżka stóp procentowych, na jaką zdecydowała się Rada Polityki Pieniężnej, przekłada się na wzrost rat kredytów, z którym nie wszyscy kredytobiorcy będą w stanie sobie poradzić. W takiej sytuacji rozwiązaniem może okazać się Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Jak z niego skorzystać?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego, wyjaśnia Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej.

Rozwiązanie to skierowane jest również dla kredytobiorców, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego (promesa lub pożyczka na spłatę zadłużenia), dodaje MF.

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców składają się wpłaty kredytodawców. Wsparcie wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, przy czym indywidualnie ustalana kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie. Jest ono przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi kredytobiorcy, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

Kto może wystąpić o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Jak podaje MF, wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej;
 • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
 • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł – 1.552,00 zł);
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł – 1.200,00 zł na osobę).

W celu uzyskania wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca powinien złożyć wniosek do kredytodawcy.

Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku gdy kredytobiorca bez opóźnienia spłaci 100 rat, pozostała część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia zostanie umorzona, wylicza Ministerstwo Finansów.

Jakie są ograniczenia w uzyskaniu wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

MF wskazuje również, że wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 • jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z jego winy;
 • jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (w przypadku, gdy wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy, to łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy);
 • jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia;
 • za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Jeżeli w dniu złożenia wniosku:

 • kredytodawca jest właścicielem innego mieszkania lub domu, lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • kredytodawca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • kredytodawca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Kredytobiorca niezwłocznie informuje kredytodawcę o:

 • zbyciu przedmiotu kredytowania;
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty, prowadzących do niespełnienia przesłanki dotyczącej miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego;
 • podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
 • utracie statusu bezrobotnego;
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki wynikającej z miesięcznego dochodu gospodarstwa wieloosobowego.

Na koniec 2021 roku w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zgromadzono 607,4 mln zł.

Wzrost zainteresowania Funduszem Wsparcia Kredytobiorców

Jak poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski, w tym roku da się zauważyć rosnące zainteresowanie Polaków możliwościami skorzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Związane jest to zapewne z rosnącymi, wraz za podwyżkami stóp procentowych, ratami kredytów. Dodatkowo na możliwości finansowe gospodarstw domowych nie bez wpływu pozostaje galopująca w Polsce inflacja.

Czytaj także: Wiceminister finansów: większe zainteresowanie funkcjonowaniem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców >>>

Przypomnijmy, że RPP podwyższyła 6 kwietnia stopę referencyjną o 100 pb do 4,50 proc. To najwyższy poziom stóp od końca 2012 r. Od października 2021 r. RPP podniosła stopy łącznie o 440 pb i jak zapowiedział na ostatniej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polski Adam Glapiński, to jeszcze nie koniec cyklu podwyżek.

Czytaj także: RPP: stopy procentowe w górę o 100 pb; mało kto spodziewał się aż takiej skali podwyżki >>>

Źródło: Ministerstwo Finansów