Prezydent RP podpisał ustawę o dostępności produktów i usług, która dotyczy m.in. terminali płatniczych i bankomatów

Prezydent RP podpisał ustawę o dostępności produktów i usług, która dotyczy m.in. terminali płatniczych i bankomatów
Fot. stock.adobe.com / Andrey Popov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent podpisał ustawę o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze, której celem jest implementacja przepisów unijnych w zakresie m.in. dostępności produktów i usług dla wszystkich konsumentów, zwłaszcza dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, podała Kancelaria Prezydenta.

„Ustawa określa:

– wymagania dostępności produktów i usług dla wszystkich konsumentów, szczególnie dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami,

– obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie zapewniania spełniania tych wymagań,

– system, zasady i tryb sprawowania nadzoru rynku w zakresie zapewniania spełniania wymagań dostępności produktów i usług” – czytamy w komunikacie KPRP.

Osoby ze szczególnymi potrzebami to takie, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia barier, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami, wyjaśniono.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Dostępność Usług | Rozwiązania dla każdego

Czego dotyczy ustawa o dostępności produktów i usług?

Ustawa dotyczy produktów konsumenckich systemów sprzętu komputerowego ogólnego przeznaczenia, systemów operacyjnych tego sprzętu, terminali płatniczych oraz samoobsługowych (bankomatów, wpłatomatów, automatów biletowych, urządzeń do odprawy, interaktywnych terminali), konsumenckich urządzeń końcowych z interaktywnymi zdolnościami obliczeniowymi wykorzystywanych do oferowania lub świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do audiowizualnych usług medialnych oraz czytników książek elektronicznych.

Ustawa obejmuje swoim zakresem także usługi telekomunikacyjne (z wyjątkiem usług transmisji wykorzystywanych do oferowania lub świadczenia usług komunikacji maszyna-maszyna), dostęp do audiowizualnych usług medialnych, usług towarzyszących usługom transportowym, bankowości detalicznej, rozpowszechniania książek elektronicznych oraz handlu elektronicznego.

Czytaj także: Czy Twój bank jest gotowy na nowe standardy dostępności cyfrowej?

Kryteria i cele ustawy o dostępności produktów i usług

W ustawie określono wymagania dostępności jakie muszą spełniać produkty i usługi. Te wymagania obejmują m.in. udzielanie informacji o produkcie i jego użytkowaniu, interfejs uwzględniający potrzebę funkcjonalności.

Celem wprowadzenia tych wymagań będzie stosowanie przez podmioty gospodarcze rozwiązań informacyjnych i technologicznych, które umożliwią i ułatwią korzystanie ze wskazanych produktów przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także zredukowanie wykluczenia społecznego.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami ustawy producent będzie miał obowiązek dokonania oceny zgodności produktu z wymaganiami dostępności na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji oraz zapewnienia, że produkty, które wprowadza do obrotu, spełniają wymagania dostępności.

Ustawa co do zasady ma wejść w życie z dniem 28 czerwca 2025 roku.

Czytaj także: Kongres Gospodarki Elektronicznej: technologie wspierające osoby z niepełnosprawnościami

Źródło: ISBnews