Bankowość i Finanse | Dostępność Usług | Rozwiązania dla każdego

Bankowość i Finanse | Dostępność Usług | Rozwiązania dla każdego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
„Europejski akt o dostępności” (European Accessibility Act – EAA) określa zasady projektowania m.in. interfejsów użytkownika tak, by zapewnić możliwość korzystania z nich przez osoby z różnymi ograniczeniami funkcjonalnymi. Odnosi się on także do usług finansowych, w szczególności sposobu działania terminali płatniczych i bankomatów.

W Polsce mieszka ok. 4,7 mln osób z niepełnosprawnościami, co stanowi ok. 12,2% naszego społeczeństwa. 1,8 mln osób boryka się z niepełnosprawnością wzroku, w tym, jak szacują organizacje pozarządowe, blisko 5 tys. jest całkowicie niewidomych. Szacuje się, że w Polsce jest ok. miliona głuchych lub słabo słyszących. Problem ze słuchem ma także co czwarta osoba po 65. roku życia. Z kolei z danych ZUS z 2021 r. wynika, że 2,3 mln osób pobierało świadczenia emerytalno-rentowe i dysponowało orzeczeniem o niepełnosprawności. W UE żyje ponad 80 mln osób dotkniętych pewnymi formami niepełnosprawności. Ich liczba systematycznie się zwiększa, co wynika ze starzenia się społeczeństwa. W Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej zapisano, że UE uznaje i szanuje prawo osób z niepełnosprawnościami do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności.

Rozwiązanie korzystne dla każdego

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami powstał „Europejski akt o dostępności”. To dokument, który wskazuje wymogi dostępności wybranych produktów i usług. Jego oficjalna nazwa to „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług”. To pierwsza tak kompleksowa i horyzontalna regulacja o dostępności w prawie UE obejmująca podmioty sektora prywatnego. Dotyczy produktów i usług ocenionych jako podstawowe dla swobodnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu.

Celem dyrektywy jest ułatwienie dostępu do produktów i usług maksymalnie dużej liczbie osób, niezależnie od ich sprawności czy szczególnych potrzeb, oraz zwiększanie społecznej świadomości na temat dostępności. Dzięki dostępności społeczeństwo staje się bardziej włączające, otwarte na potrzeby wszystkich oraz korzystające z potencjału wszystkich.

Dostępność jest potrzebna nam wszystkim. Korzystamy z wielu rzeczy, takich jak choćby programy czytające teksty pisane, komendy głosowe w smartfonach, napisy do filmów, audiobooki czy informacje na dworcach podawane głosowo. Dla firm jest to element, który zapewnia rozwój, innowacyjność, a także zwiększone zyski. Dla konsumentów – ułatwienie codziennego życia, korzystania z przestrzeni publicznej, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK