Prezes ZBP otwiera Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej

Prezes ZBP otwiera Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej
Krzysztof Pietraszkiewicz. Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Musimy znaleźć mądre miejsce dla polskiej bankowości w społecznej gospodarce rynkowej. Jeżeli tego miejsca nie znajdziemy, to Polska z powodu osłabionej bankowości będzie się rozwijać o wiele wolniej" - mówił Krzysztof Pietraszkiewicz otwierając Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

W swoim wystąpieniu nawiązał do historii bankowości spółdzielczej od czasu transformacji ustrojowej i początków spotkań bankowców w ramach Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej. Wspomniał zasługi dla bankowości spółdzielczej zmarłego niedawno Eugeniusza Laszkiewicza, wieloletniego prezesa Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Jako jeden z największych sukcesów bankowości spółdzielczej prezes ZBP wymienił utworzenie instytucjonalnych systemów ochrony. IPS-y są ważnym czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo finansowe polskich banków spółdzielczych.

W jego opinii skuteczność działania spółdzielczych IPS-ów była poważnym argumentem za utworzeniem w ostatnim czasie systemu ochrony banków komercyjnych.

Wskaźniki referencyjne, cyberbezpieczeństwo i inflacja

Zauważył, że jednym z wyzwań dla banków spółdzielczych, jak i banków komercyjnych jest proces zastępowania wskaźnika referencyjnego WIBOR wskaźnikiem WIRON.

Zwrócił uwagę na fakt, że często dla mniejszych instytucji finansowych uderzenia cyberprzestępców mogą być ogromnie dotkliwe.

Obie te kwestie, tranzycja wskaźników referencyjnych oraz cyberbezpieczeństwo będą wiodącymi tematami Konwentu.

Prezes ZBP wskazał również na szereg wydarzeń i czynników, które będą miały wpływ na działalność banków spółdzielczych. W tym kontekście mówił o wojnie w Ukrainie, inflacji, restrukturyzacji firm – klientów banków spółdzielczych, a także o prawdopodobnych problemach z płynnością firm i o zagrożeniach wynikających z upadłości przedsiębiorstw.

„Wysokie stopy będą wywoływały także konieczność tworzenia rezerw, bo wiele firm ma i będzie miało kłopoty” – mówił Krzysztof Pietraszkiewicz.

Banki w społecznej gospodarce rynkowej

Odnosząc się do światowych trendów gospodarczych, które także będą miały wpływ na naszą sytuację gospodarczą i społeczną mówił:

„Polska będzie podobnie, jak wiele krajów europejskich, przechodzić ogromną zmianę. Wielu z tych zmian jeszcze dzisiaj nie można nazwać po imieniu, ale proszę mi wierzyć, w ciągu 5-6 najbliższych lat nastąpią ogromne przemiany gospodarcze, ale także społeczne w naszym kraju, podobnie jak w innych krajach.”

Wskazał też na zmiany w podejściu polityków i społeczeństw do roli sektora bankowego. Jest to zjawisko zachodzące zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

„Musimy znaleźć mądre miejsce dla polskiej bankowości w społecznej gospodarce rynkowej. Jeżeli tego miejsca nie znajdziemy, to Polska z powodu osłabionej bankowości będzie się rozwijać o wiele wolniej” – tym stwierdzeniem podsumował swoje wystąpienie Krzysztof Pietraszkiewicz.

Źródło: BANK.pl