Prezes ZBP o nadziejach związanych z Forum Finansowania Agrobiznesu

Prezes ZBP o nadziejach związanych z Forum Finansowania Agrobiznesu
Tadeusz Białek,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
„Nasz dzisiejszy debiut myślę, że był udany” – powiedział dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich podsumowując nową inicjatywę ZBP jaką jest Forum Finansowania Agrobiznesu, które zostało zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisją Europejską oraz Partnerami reprezentującymi agrobiznes, przede wszystkim sektor rolniczy.

„Wiążemy duże nadzieje z Forum Finansowania Agrobiznesu. Jest to pierwsza edycja przedsięwzięcia, które wygląda podobnie konstrukcyjnie jak przedsięwzięcia, które już z powodzeniem prowadzimy od 10 lat, mam na myśli Forum Bankowo-Samorządowe” – powiedział przed kamerą BANK.pl dr Tadeusz Białek.

„Chcielibyśmy, aby Forum Finansowania Agrobiznesu było swego rodzaju okrągłym stołem, platformą do dyskusji między bankami, które w dużej mierze finansują rolnictwo – a rolnikami, organizacjami reprezentującymi rolników, na czele z Krajową Izbą Rolniczą oraz licznymi stowarzyszeniami producentów rolnych, jak również z decydentami, politykami i urzędnikami, przede wszystkim z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – dodał.

Jak zaznaczył prezes ZBP – co szósty rolnik i producent rolny korzysta z finansowania bankowego.

Czytaj także: Liderzy Funduszu Gwarancji Rolnych

Forum Finansowania Agrobiznesu może mieć jeszcze szerszy zasięg

Ponieważ podczas Forum Finansowania Agrobiznesu omawiane są także kwestie związane z rozwojem terytorialnym i z szeroko rozumianym finansowaniem – intencją prezesa ZBP jest doproszenie do tej inicjatywy Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów.

„Nasz dzisiejszy debiut myślę, że był udany. Mieliśmy okazję podyskutować o kluczowych problemach dotyczących funkcjonowania sektora agro, jego finansowania, perspektyw jakie przed nim stoją” – mówił podsumowując Forum.

„Mówiliśmy o naszych oczekiwaniach na konstruktywny dialog z decydentami. Pan minister Stefan Krajewski (sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi) deklarował, że taki dialog jest przewidziany w aktualnej strategii Ministerstwa.

Odbyliśmy już co najmniej kilka spotkań z Panem ministrem, z urzędnikami resortu rolnictwa i liczmy na to, że to co zapowiadał nowy rząd w ramach nowego otwarcia, czyli postawienie na dialog z biznesem i jego reprezentacją będzie rzeczywiście miało miejsce” – wyraził nadzieję dr Tadeusz Białek.

Czytaj także: Goście Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 o wyzwaniach związanych z finansowaniem sektora rolnego

Źródło: BANK.pl