Liderzy Funduszu Gwarancji Rolnych

Liderzy Funduszu Gwarancji Rolnych
Ranking Liderzy Funduszu Gwarancji Rolnych 2024 - nagrody. Źrodło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
27 marca ’24 w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników rankingu LIDERZY FUNDUSZU GWARANCJI ROLNYCH, zorganizowanego przez Związek Banków Polskich oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Gali towarzyszącej Forum Finansowania Agrobiznesu, odbywającego się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Europejskiej.

Gala FFA 2024, Tadeusz Białek

– Pomysł organizacji rankingu „Liderzy Funduszu Gwarancji Rolnych” wynika z faktu zainicjowania Funduszu wiele lat temu (pierwsza propozycja została złożona Ministerstwu Rolnictwa w 2005 r.) – właśnie przez Związek Banków Polskich oraz z oparcia modelu dotarcia do agrobiznesu właśnie poprzez sektor bankowy.

W związku z przypadającą na ten rok 5. rocznicą powstania Funduszu Gwarancji Rolnych oraz w roku uruchomienia nowego funduszu „FGR Plus” w BGK, pragniemy wspólnie podsumować i podziękować liderom rynku za zaangażowanie i zachęcić do jeszcze większego wysiłku w nadchodzących latach – powiedział dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Liderzy Funduszu Gwarancji Rolnych
Laureaci Nagrody „Liderzy Funduszu Gwarancji Rolnych 2024” wraz Patronami i Organizatorami. Od lewej: Adam Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku BPS SA, Przemysław Pilawski, Przewodniczący Rady Zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB Banku SA, Bartosz Urbaniak,  Szef Agro Hub na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, BNP Paribas Polska SA, Aleksander Mikołajczak, Prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy, Tomasz Robaczyński, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, dr Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich, Stefan Krajewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bartosz Kublik, Wiceprezes Związku Banków Polskich.
Źródło: ZBP
 

Dostęp do środków pomocowych z unijnych i krajowych programów publicznych

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stara się zapewnić rolnikom i szerzej – całemu sektorowi agrobiznesu jak najlepszy dostęp do środków pomocowych z unijnych i krajowych programów publicznych.

Program na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), w ramach którego został uruchomiony Fundusz Gwarancji Rolnych był najważniejszym programem tego typu.

Jak widać pilotażowe włączenie gwarancji kredytowej do systemu wsparcia rolnictwa powiodło się.

Gala FFA 2024, Stefan Krajewski

Współpraca państwowego banku i agencji z bankami spółdzielczymi i komercyjnym na rzecz rozwoju rolnictwa dała kilka miliardów preferencyjnego kredytu dla rolników. Środków tych nie musiał wykładać podatnik – podsumował Stefan Krajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Misję wspierania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w BGK realizujemy m.in. poprzez pomoc w pozyskaniu finansowania przedsiębiorcom z różnych branż.

Przedsiębiorców z sektora rolnego wspieramy za pomocą gwarancji z funduszu gwarancji rolnych. To rozwiązanie jest pierwszym instrumentem gwarancyjnym dla agrobiznesu.

Gwarancja zabezpiecza spłatę kredytu, a dodatkowo umożliwia otrzymanie przez przedsiębiorcę dopłat do oprocentowania. Gwarancje dla sektora rolnego to rozwiązanie zarówno na czas intensywnego rozwoju, jak i na czas gospodarczych turbulencji.

Gala FFA 2024 Tomasz Robaczyński, BGK,

Już w maju udostępnimy współpracującym z BGK bankom kredytującym możliwość zabezpieczenia kredytów gwarancjami z nowego FGR Plus – powiedział Tomasz Robaczyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Banki uczestniczące w FGR udzieliły ponad 2,7 miliarda złotych kredytu 11 tysiącom rolników i przetwórców, w ramach prawie 15 tysięcy umów, w tym podmiotom dotkniętym skutkami ostatnich kryzysów.

Akcja ma więc na celu także popularyzację Funduszu i instrumentu gwarancji rolnej z nadzieją na rozwój Funduszu w przyszłości i gotowość do współpracy z BGK i Ministerstwem Rolnictwa w ramach nowych wyzwań.

Spośród prawie dwustu banków i grup bankowych komercyjnych i spółdzielczych, współpracujących w ramach FGR – kilka wyróżniło się w sposób szczególny.

Pragniemy je uhonorować i wspólnie publicznie podziękować.

Gala FFA, Bartosz Kublik

Dziękujemy także za współpracę zarówno Bankowi Gospodarstwa Krajowego – jako współorganizatorowi oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Komisji Europejskiej (w dużej mierze – sponsorowi Funduszu) – dodał Bartosz Kublik, wiceprezes ZBP.

Fundusz Gwarancji Rolnych

Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny przeznaczony dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i po raz pierwszy dla producentów produkcji podstawowej (rolników).

Gwarancja FGR jest dostępna od 2019 roku w bankach kredytujących, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucja Zarządzająca utworzyła Fundusz Gwarancji Rolnych na podstawie umowy z podmiotem wdrażającym Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Środki są wypłacane w ramach dwóch poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

  • 4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”;
  • 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu o FGR

Laureaci Rankingu – Liderzy Funduszu Gwarancji Rolnych

Nagrody FGR wręczał sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stefan Krajewski; prezes Związku Banków Polskich, dr Tadeusz Białek; wiceprezes Związku Banków Polskich, Bartosz Kublik.

I.  Najlepszy Bank FGR:

(wyłoniony na podstawie wyników wg zważenia wartości, liczby udzielonych kredytów i gwarancji i zaangażowania banku z pilotaż FGR):

1. Najlepszy Bank Finansujący Agrobiznes z gwarancjami  Funduszu Gwarancji Rolnych: Bank Spółdzielczy w Brodnicy.

II.  „Podium Liderów FGR”:
(na podstawie wyników wg wartości udzielonych kredytów i gwarancji):

1. Miejsce: Najlepsza Grupa Bankowa  Finansująca Agrobiznes z gwarancjami  Funduszu Gwarancji Rolnych: Spółdzielcza Grupa Bankowa;

2. Miejsce: Najlepsza Grupa Bankowa  Finansująca Agrobiznes z gwarancjami  Funduszu Gwarancji Rolnych: BNP Paribas Bank Polska S.A.;

3. Miejsce: Najlepsza Grupa Bankowa  Finansująca Agrobiznes z gwarancjami  Funduszu Gwarancji Rolnych: Grupa BPS

III. Nagrody wg Kategorii Instytucji Uczestniczącej w FGR:
(na podstawie wyników wg rodzaju instytucji i wartości kredytów i gwarancji ):

1. Najlepszy Bank Spółdzielczy Kredytujący Agrobiznes z gwarancjami  Funduszu Gwarancji Rolnych: Bank Spółdzielczy w Brodnicy;

2. Najlepszy Bank Komercyjny Kredytujący Agrobiznes z gwarancjami Funduszu Gwarancji Rolnych: BNP Paribas Bank Polska S.A.;

3. Najlepszy Bank Zrzeszający Banki Spółdzielcze Kredytujący Agrobiznes z gwarancjami  Funduszu Gwarancji Rolnych: SGB-Bank S.A.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym !

FRG, ranking Liderzy Funduszu Gwarancji Rolnych, loga
Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP