Prezes Banku Spółdzielczego w Dobrzeniu Wielkim o problemach mniejszych banków lokalnych

Prezes Banku Spółdzielczego w Dobrzeniu Wielkim o problemach mniejszych banków lokalnych
Mariusz Jabłoński
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej 2024 - z Mariuszem Jabłońskim, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzeniu Wielkim - rozmawialiśmy o wyzwaniach stojącymi przed mniejszymi bankami lokalnymi.

Zdaniem Mariusza Jabłońskiego największym wyzwaniem dla Banku Spółdzielczego w Dobrzeniu Wielkim są rosnące koszty i malejąca dochodowość.

„Kolejną sprawą ważną dla Banku Spółdzielczego jest jego cyfryzacja i w tym kontekście w przyszłości konsolidacja, może nie tyle jako Banku, bo staramy się być samodzielni, ale przynajmniej konsolidacja procesów zachodzących w dziedzinie sprawozdawczości, na przykład” – mówił prezes Banku w Dobrzeniu Wielkim.

Demografia nie sprzyja bankom spółdzielczym

Odnosząc się do niekorzystnych trendów demograficznych w Polsce przyznał, że dla jego Banku może to być problem, który dotyczy zarówno klientów, jak i udziałowców Banku.

„Ostatnio przeprowadzone analizy wskazują, że nasi udziałowcy w dużej mierze to osoby w wieku 60 plus” – zauważył nasz rozmówca.

Mówiąc o dążeniu Banku do odbudowy bazy członkowskiej – Mariusz Jabłoński powiedział:

„Mój Bank co roku wypłaca dywidendę. Za 2022 rok była dosyć znacząca, bo dwudziestoprocentowa w stosunku do udziałów”.

Co zrobić, by odbudować bazę członkowską spółdzielców?

Przyznał jednak, że dla odbudowy bazy członkowskiej nie wystarczy tylko regularne wypłacanie dywidendy.

„Organizujemy spotkania z członkami Banku, także wyjazdy integracyjne, prowadzimy szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla naszych klientów.”

Jednak jak zauważył – silną barierą w odbudowaniu bazy członkowskiej jest obiektywnie zmniejszająca się liczba mieszkańców w rejonie działania Banku Spółdzielczego w Dobrzeniu Wielkim.

„Działamy na terenie miejscowości wiejskiej, niedaleko dużego miasta, w związku z tym może to też być przyczyna stagnacji w liczbie członków w naszym Banku” – powiedział Mariusz Jabłoński.

Źródło: BANK.pl