Prelegenci o programie XVII Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

Prelegenci o programie XVII Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych
Fot. stock.adobe.com/romul014
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dom lub mieszkanie to dobro podstawowe, do którego dostęp decyduje o materialnych i społecznych warunkach życia ludzi. Dlatego państwo powinno ułatwiać realizowanie takich potrzeb. W tym roku 13 kwietnia już po raz 17 odbędzie się Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych poświęcony w znacznym stopniu poszukiwaniu optymalnych źródeł finansowania budownictwa mieszkaniowego.

W kolejnych panelach zarówno w prezentacjach wprowadzających, jak i podczas dyskusji uczestnicy przedstawią zmiany w polityce mieszkaniowej i co nas czeka w 2021 roku w erze postcovid.

Główne wątki Kongresu

Dyskusja będzie dotyczyła jednakowo dostępności kredytu hipotecznego oraz finansowania deweloperskich projektów mieszkaniowych.

Warto poznać obecne priorytety rządu, ofertę deweloperską czy wyzwania rynku mieszkaniowego.

Także będzie można dowiedzieć się o nowej odsłonie tzw. ustawy deweloperskiej i rachunkach powierniczych oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Zapytaliśmy niektórych prelegentów, na jakie aspekty związane z finansowaniem nieruchomości będą chcieli zwrócić uwagę w trakcie tegorocznego Kongresu.

Migracje i rynek mieszkaniowy

Jak mówi prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN chciałby w tej edycji Kongresu przedstawić między innymi dotychczasowe przemiany demograficzno-osadnicze w Polsce i ich wpływ na rynek mieszkaniowy, przemiany w uwarunkowaniach planowania przestrzennego i plany zmian, w tym zmian związanych z ograniczaniem nadpodaży gruntów budowlanych (projekt reformy systemu planowania).

Jak stwierdził, nie zabraknie w jego wystąpieniu odniesienia się do zagadnień takich, jak: migracje jako główny element popytu na mieszkania oraz spodziewane zmiany na rynku pracy ( m.in. w związku z COVID, pracą zdalną) i tym samym podaży miejsc pracy jako „atraktorze” dla osób podejmujących decyzje migracyjne.

„Kluczowym problemem wydaje się obecnie w większości dużych miast podaż nienadążająca za popytem. Warto w związku z tym zastanowić się nad przyczynami tej sytuacji: dostępnością gruntów inwestycyjnych, w tym polityką planistyczną, sprawnością samorządów w zakresie procesowania decyzji administracyjnych, dostępnością finansowania dla deweloperów” – mówi Kazimierz Kirejczyk wiceprezes zarządu w firmie JLL.

Covid-19, ucieczka depozytów z banków i rynek mieszkaniowy

Drugim wątkiem, który poruszy wiceprezes JLL będzie popyt pochodzący od nabywców przenoszących na rynek mieszkaniowy swoje oszczędności. Czy to zjawisko korzystne dla rynku? Jak długo może potrwać? Jakie może mieć skutki w kilkuletniej perspektywie? To pytania, które warto dziś zadać.

Natomiast trzecim tematem będą zmiany w preferencjach nabywców spowodowane pandemią oraz próba odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu trendy, które obecnie obserwujemy, mają trwały charakter oraz czy mogą zaniknąć po zakończeniu pandemii?

Nawiązując do nowej odsłony tzw. ustawy deweloperskiej Konrad Płochocki, dyrektor generalny, Polskiego Związku Firm Deweloperskich ma zamiar przedstawić problemy związane z pojawiającymi się w ustawie mechanizmami dającymi furtkę wyjścia z inwestycji spekulantom zapewniając im możliwość gry na wzrost cen mieszkań bez ponoszenia ryzyka.

Jak stwierdził, w skrajnym przypadku przepisy ustawy mogą nawet posłużyć do wyłudzenia kredytu z banku.

Źródło: aleBank.pl