PPK: zniesienie 30-krotności uderzy w specjalistów

PPK: zniesienie 30-krotności uderzy w specjalistów
Pracownicze plany kapitałowe - PPK Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Minął prawie kwartał od początku wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Od tego momentu już prawie 1320 firm podpisało umowy z instytucjami finansowymi i zdaniem wiceprezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, nic nie wskazuje na to, aby pozostali przedsiębiorcy nie zdążyli do granicznej daty 25 października. Najwięcej pracy jednak dopiero przed nimi. 24 września uchwalono nowy budżet, w którym zniesiono 30-krotność. Co takie regulacje zmieniają dla pracownika i pracodawcy?

#PPK Najwięcej formalności dopiero przed pracodawcami – stracą specjaliści #emerytury

W dalszym ciągu nie są do końca znane konsekwencje wprowadzenia PPK w Polsce. Ani pracodawcy, ani pracownicy nie mają jasnej sytuacji jeśli chodzi o koszty zatrudnienia i ich przyszłe emerytury. Będą one widoczne dopiero w perspektywie kilku lat, ale już teraz czekają ich spore zmiany. Najmniej optymistyczne perspektywy rysują się przed wysoko wykwalifikowanym personelem.

Stracą specjaliści

Pracodawcy wskazują, że może dojść do odpływu technologii, kapitału i wykwalifikowanej siły roboczej, szczególnie w branżach, które cechuje wysoka innowacyjność.

– Zniesienie 30 krotności dotknie pracowników, którzy zarabiają powyżej 11 tysięcy miesięcznie. Będzie to skutkować wzrostem kosztów zatrudnienia i w efekcie może znacząco obniżyć wynagrodzenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Może się okazać, że Polska nie będzie już dla nich atrakcyjnym miejscem pracy – komentuje Marta Tomaszewska, Kierownik Zespołu Wsparcia Kadry i Płace w firmie Kalasoft. – Taka decyzja będzie miało duży wpływ na zmniejszenie atrakcyjności Polski w zakresie tworzenia miejsc pracy dla kadry wysoko wykwalifikowanej oraz może skłonić potencjalnych inwestorów do zmiany swojej dotychczasowej polityki inwestycji i zatrudnienia. Dużo wyższe koszty zatrudnienia mogą przyczynić się do zastępowania umów o pracę na korzyść tzw. „szarej strefy”. Zgodnie z tym co przewidują pracodawcy, problem mogą stanowić też świadczenia emerytalne a dokładnie rozwarstwienie ich wysokości – dodaje.

Ogrom pracy przed przedsiębiorcami w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Na wszystkich tych przedsiębiorstwach, które zbliżają się do daty granicznej objęcia obowiązkiem tworzenia PPK tj.: 01.01.2020 skupia się obecnie obowiązek informowania pracowników o tym, jak działają Pracownicze Plany kapitałowe ale nie tylko.

– Ważnym krokiem jest wybranie odpowiedniej instytucji finansowej, w której będą gromadzone i inwestowane pieniądze pracowników. Następnie pracodawcy muszą zawrzeć umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK z wybraną przez siebie instytucją. Gdy te elementy zostaną spełnione, będzie można realizować przedmiotowe potrącenia oraz wymieniać informacje pomiędzy przedsiębiorstwem a instytucją finansową – mówi przedstawicielka firmy Kalasoft.

Nowoczesne rozwiązania

Niewątpliwym ułatwieniem dla przedsiębiorców może okazać się wykorzystanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Pozwolą na odciążenie działów administracyjnych, ale też są na bieżąco aktualizowane przez dostawców przy każdej zmianie przepisów.

– W naszym przypadku obsługą PPK steruje konfigurator, gdzie użytkownicy systemu mają możliwość przypisania na dany rok limitu wysokości składek dla pracodawcy i pracownika, które będą odpowiednio naliczane podczas tworzenia kart wynagrodzeń. Dodatkowo, istnieją odpowiednie instrukcje w dokumentacji, a użytkownicy są informowani na bieżąco o zmianach – dodaje Marta Tomaszewska, Kierownik Zespołu Wsparcia Kadry i Płace w firmie Kalasoft.

PPK jest programem dobrowolnym, lecz każda osoba spełniająca wymóg wiekowy tj. 18 – 55 przypisywana jest do programu automatycznie. Oznacza to, że w przypadku gdy pracownicy nie chcą być w programie, muszą złożyć do pracodawcy rezygnację. Zgodnie z przepisami pracownik ma do niej prawo w dowolnym momencie. Po złożeniu deklaracji, pracodawca nie później niż w ciągu 7 dni przekazuje informację do instytucji prowadzącej PPK.

Źródło: KALASOFT Sp. z o.o.