PPK, JPK_VAT i e-PIT, czyli zmiany w podatkach ważne dla firm w 2019 roku

PPK, JPK_VAT i e-PIT, czyli zmiany w podatkach ważne dla firm w 2019 roku
Fot. stock.adobe.com/Monster Ztudio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rok 2019 był rewolucyjny pod kątem zmian w ordynacji podatkowej. Ilość innowacji w tym zakresie może przytłoczyć - płatnicy "toną" w napływie informacji, a za niedopełnienie obowiązków grożą surowe kary. Wystarczy wspomnieć kilka zmian wprowadzonych w poprzednim roku - Twój e-PIT, PPK, obniżka stawki podatkowej do 17%, podatek dla młodych, JPK_VAT czy pomysł zmodyfikowania rozliczenia CIT.
Jak zapanować nad podatkowym chaosem? Zmiany dla #firmy w 2019 roku #PPK #ePIT #CIT

PPK

– Wraz z początkiem roku kolejna grupa została objęta programem – podmioty zatrudniające min. 50 osób. PPK to dobrowolny program, który jest finansowanych z trzech źródeł (tj. pracodawca, pracownik i Skarb Państwa). Określenie „dobrowolny” może być jednak mylące – mówi Marta Tomaszewska, Kierowniczka Zespołu Wsparcia Kadry i Płace w firmie Kalasoft Sp. z o.o. – Przystąpienie do programu nie jest obowiązkowe, ale wyłącznie wtedy, gdy pracownik złoży odpowiednią rezygnację z uczestnictwa w PPK. Wraz z uruchomieniem programu każdy pracownik w wieku 18 – 54 lat zostaje automatycznie do niego przypisany. Pracodawca nie może np. zniechęcić go do przystąpienia do PPK. Grożą za to kary finansowe.

Warto zwrócić również uwagę na to, że kolejne etapy wdrożenia PPK zaplanowano na:
• 1 lipca 2020r. (dla podmiotów zatrudniających min. 20 osób);
• 1 stycznia 2021r. (dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych).

Nowa stawka PIT

Niższa, czyli 17% (zamiast 18%) stawka podatkowa obejmie podatników rozliczających się w ramach pierwszej skali podatkowej. Relatywnie słabszy wpływ powinni odczuć też zamożniejsi Polacy.

– Gdybyśmy potraktowali korzyść z obniżenia stawki podatkowej, jako rzeczywiste „podwyższenie” zarobków to będzie ono cieszyć pracownika podobnie, jak każda podwyżka. Radość będzie trwała jednak krótko. Faktyczna kwota, o którą wzrośnie wynagrodzenie netto może okazać się niezauważalna. W większości przypadków podwyżka „zginie” pośród comiesięcznych wydatków – mówi Agnieszka Biegała-Dudek, Starsza Konsultantka Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie Kalasoft Sp. z o.o.

Podatek dla młodych

Nawet kilka tysięcy złotych oszczędności rocznie dla każdego młodego podatnika (wg różnych szacunków) może przynieść wprowadzenie tzw. „zerowego PIT”.

– Obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymywanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Dla porównania, w roku ubiegłym limit wynosił 35 636,67 zł – komentuje Marta Tomaszewska, Kierowniczka Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie Kalasoft Sp. z o.o.

Zgodnie z zapisami ustawy płatnik w roku 2019 nie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złożył stosowne oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem PIT. Część podatku zostanie zwrócona młodemu podatnikowi podczas rozliczenia rocznego. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że nowa „ulga” nie zwolni też nikogo z obowiązku zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ.

JPK_VAT

Daje on sporo możliwości w zakresie kontroli i ewentualnych sankcji ze strony fiskusa, jednak oznacza również wiele korzyści dla podatników. Usprawni on wywiązywanie się z obowiązków względem fiskusa. Istotnym uproszczeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT). Przy rozliczeniu nie będą potrzebne też wnioski dołączane do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty. Zostaną one zastąpione polami wyboru w nowym pliku – wyjaśnia Monika Pupiec, Kierowniczka Zespołu Wsparcia jHMS Zarządzanie Finansami w firmie Kalasoft Sp. z o.o. – Z technologicznego punktu widzenia zmiany nie powinny być zbyt dotkliwe dla podatników. Przyzwyczaili się oni już do tej formy przekazywania informacji fiskusowi. Tak naprawdę zmieni się tylko zakres dostarczanych danych. Łatwiej będzie też je korygować (za sprawą jednego pliku).

e-PIT

Ministerstwo Finansów oferuje możliwość skorzystania z usługi Twój e-PIT do rozliczenia podatku PIT za rok 2019. Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje wstępnie wypełniony za płatnika dokument. W wersji elektronicznej można złożyć PIT-11, PIT-28 PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38. Usługa zacznie funkcjonować od 15 lutego 2020 roku

Elektroniczne deklaracje

Część pracodawców wciąż przekazuje pracownikom deklaracje PIT-11 w papierowej formie, jednak coraz częściej dostawcy rozwiązań IT upraszczają sposób dostawy, umożliwiając pracownikom pobieranie dokumentów z systemu informatycznego. Przykładem jest jedna z uczelni wyższych korzystająca z systemu KALASOFT (dawniej HMS Solution). e-PIT-y są dostępne dla zatrudnionych w formie elektronicznej, a ich wiarygodność jest potwierdzona dodatkowo podpisem kwalifikowanym.Generowana jest nie tylko deklaracja podatkowa, ale też potwierdzenie jej odbioru.

Estoński CIT

W swoim expose premier Mateusz Morawiecki przedstawił pomysł nowelizacji podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szef rządu zaproponował wprowadzenie estońskiego modelu rozliczenia. Więcej o planach premiera mówi Monika Pupiec, Kierowniczka Zespołu Wsparcia Zarządzanie Finansami w Kalasoft Sp. z o.o.

– Jeżeli takie rozwiązanie zostałoby wprowadzone, mogłoby doprowadzić do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności małych przedsiębiorstw. Pieniądze z zysku, które dotąd w całości podlegały opodatkowaniu CIT pozostaną w przedsiębiorstwie. Można założyć, że ta część zysku, która pozostała w firmie byłaby wyższa o kwotę, którą dotychczas odprowadzano do urzędu skarbowego (19%). Jest to wymierna korzyść, zachęta dla przedsiębiorców do zatrzymania pieniędzy w firmie i wsparcie inwestycji w kolejne przedsięwzięcia czy w jej zasoby własne.

Źródło: KALASOFT Sp. z o.o.