Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 18 listopada 2021 roku

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 18 listopada 2021 roku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 18 listopada br. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, podczas którego przyjęto kierunkowe propozycje zmian otoczenia regulacyjnego sektora, wypracowane przez grupę roboczą działającą przy Krajowym Związku Banków Spółdzielczych.

W posiedzeniu Rady Konsultacyjnej wzięli udział przedstawiciele organów banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej oraz ZBP i KZBS.

Główną częścią posiedzenia było omówienie, a następnie przyjęcie kierunkowych propozycji zmian otoczenia regulacyjnego sektora, służących jego umacnianiu i poprawie efektywności jego działania.

Propozycje, wypracowane przez grupę roboczą powołaną z inicjatywy Rady i działającą przy KZBS, w której uczestniczyli przedstawiciele środowiska bankowości spółdzielczej, dostrzegają potrzebę zmian niektórych aktów prawnych, w tym w szczególności w Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Czytaj także: Komisja Europejska zatwierdziła przedłużenie programu restrukturyzacji dla banków spółdzielczych

Celem rekomendowanych zmian jest dostosowanie rozwiązań legislacyjnych do aktualnych uwarunkowań i wyzwań rynkowych, a także zapewnienie możliwości dalszego rozwoju, poprawy efektywności, pozycji konkurencyjnej i sprawności działania sektora.

W sprawach różnych, Członkowie Rady zwrócili uwagę na szereg kwestii dotyczących prowadzonych bieżących procesów legislacyjnych, jak również istotnych obszarów funkcjonowania sektora, w tym przebieg prac oraz uwagi zgłaszane w imieniu sektora do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, wprowadzającego dalsze ograniczenia możliwości ustanawiania efektywnych zabezpieczeń na majątku rolnika.

Czytaj także: Dlaczego rolnicy zaciągają coraz mniej kredytów?

Przekazano również informacje dotyczące trwających prac wewnątrzsektorowych w zakresie przepisów dotyczących dźwigni finansowej, a także informację o uchwale podjętej przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie Trybu i Zasad Przeprowadzania Lustracji w Spółdzielniach Bankowych i Związkach Banków Spółdzielczych.

Dodatkowo przypomniano członkom Rady o zbliżającej się konferencji organizowanej przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w NBP oraz poinformowano o planowanym terminie Konwentu na rzecz Współpracy i rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w roku 2022.

Czytaj także: Znamy Liderów Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020

Źródło: aleBank.pl