Poprawa prognoz makroekonomicznych w październiku ’23: PENGAB m/m wyższy o 1,2 pkt.

Poprawa prognoz makroekonomicznych w październiku ’23: PENGAB m/m wyższy o 1,2 pkt.
Fot. stock.adobe.com / AI Farm
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Październikowy odczyt Indexu PENGAB ujawnia m/m spektakularną poprawę wartości sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju, gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, czytamy w najnowszym wydaniu Monitora Bankowego.

1 wykres Monitor Bankowy, ZBP, M&R
Źródło: Monitor Bankowy

– W prognozie sześciomiesięcznej rynku bankowego odnotowano wzrost dla rynku kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz lokat terminowych osób indywidualnych m/m. Na pozostałych monitorowanych rynkach również zaobserwowano korektę prognoz sześciomiesięcznych, największą na rynku kredytów mieszkaniowych w ujęciu m/m.

W odczytach sześciomiesięcznych odnotowano poprawę prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju oraz gospodarstw domowych.

Przewidywania dla sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynoszą 9 pkt. i wzrosły o 30 pkt. m/m, a r/r wzrosły o 88 pkt.

W prognozie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych również zanotowano wzrost o 22 pkt. m/m. Obecnie wynosi 6 pkt., a r/r jest wyższa o 90 pkt.

Natomiast prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 6 pkt., m/m wzrosła o 35 pkt., a r/r jest wyższa o 86 pkt. – podkreślił dr Tadeusz Białek, prezes ZBP.

– W październiku Index Pengab odnotował wartość 26,0 pkt., m/m jest wyższy o 1,2 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 2,5 pkt. do poziomu 25,7 pkt., a indeks ocen jest niższy m/m o 0,1 pkt. uzyskując wartość 26,2 pkt.

W październiku m/m zaobserwowano spadek aktywności klientów na rynku kredytów mieszkaniowych, jednak nastąpiło wyraźne ożywienie na rynku kredytów dla przedsiębiorstw.

Wzrosła także m/m aktywność klientów indywidualnych na rynku depozytów.

Marcin Idzik, Kantar.

Październikowy odczyt ujawnia m/m spektakularną poprawę wartości sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju, gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw – ocenia Marcin Idzik, Minds & Roses.

2 wykres Monitor Bankowy, ZBP, M&R
Źródło: Monitor Bankowy

Czytaj także: Index PENGAB we wrześniu ’23 jest niższy o 5,1 pkt. m/m

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest wyższy o 5 pkt. i w październiku wynosi 23 pkt.

Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 6 pkt., a r/r wzrosło o 41 pkt.

Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 3 pkt., a r/r jest wyższe o 82 pkt.

Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł m/m o 7 pkt. i wynosi 51 pkt.

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 3 pkt. i wynosi obecnie 28 pkt.

W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 16 pkt., a r/r wzrost o 17 pkt.

Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spało o 1 pkt., a r/r jest niższe o 31 pkt.

Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 6 pkt. i wynosi 22 pkt.

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 11 pkt. i wynosi 3 pkt.

W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 3 pkt., a r/r jest wyższy o 15 pkt.

Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m spadł o 29 pkt., a r/r jest wyższy o 26 pkt.

Indeks prognozy dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 1 pkt. i wynosi obecnie 25 pkt.

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 8 pkt. i wynosi 18 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 7 pkt., a r/r wzrósł o 6 pkt.

Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 2 pkt, a r/r jest niższy o 7 pkt.

Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 6 pkt. i wynosi obecnie 8 pkt.

Czytaj także: Index PENGAB w lipcu ’23 wzrósł o 1,9 i wynosi 22,7 pkt. – większe zainteresowanie kredytami

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W październiku odnotowano m/m poprawę odczytu prognoz sześciomiesięcznych dla rynku kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz lokat terminowych osób indywidualnych.

Na pozostałych rynkach odnotowano korektę prognoz sześciomiesięcznych, największą na rynku kredytów mieszkaniowych.

3 wykres Monitor Bankowy, ZBP, M&R
Źródło: Monitor Bankowy

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

W październiku odnotowano poprawę w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.

Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi 9 pkt., m/m wzrosła o 30 pkt., a r/r jest wyższa o 88 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi 6 pkt., m/m wzrosła o 22 pkt., a r/r jest wyższa o 90 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 6 pkt., m/m wzrosła o 35 pkt., a r/r jest wyższa o 86 pkt.

Bankowcy o rynku finansowym

63 proc. badanych odnotowało w ostatnim miesiącu wzrost zainteresowania Bezpiecznym Kredytem 2%. Jedna trzecia badanych nie odnotowała takiego zjawiska.

W związku z zapowiedzią przedłużenia wakacji kredytowych zdaniem 80 proc. badanych powinno być wyznaczone kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z tego rozwiązania.

Pełna wersja Monitora Bankowego październik 2023

Źródło: BANK.pl